Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

SPORT IN BEELD.

opmerkingen over „Korfbal" schijnt te hebben geschreven, maar tevens op alleraardigste wijze liet blijken de kenschetsende eigenschappen van de Korfbalsport te hebben begrepen.

En de charmante Edo Bergsma (A.N.W.B.), de glunderende Kips (N.V.B.) — want vele sprekers verspraken zich en zeiden Voetbal, waar Korfbal bedoeld werd en wellicht ook omgekeerd — de vlotte spreker Gtoenewegen (K.N.G.V.), de nog immer frissche Luiting (Federatie van bonden voor de lichamelijke opvoeding) en tenslotte ook Meerum Terwogt deelden allen met gulle hand complimenten aan den N.K.B. uit. Maar neen, den laatste werd al die Korfbal-hulde toch te veel. Over zijn lippen vloeiden woorden, over dat, waar het hart vol van was, van de Olympische Spelen, en de geestdrift van den spreker werkte aanstekelijk. Het was een zeer geslaagd diner.

En thans nog kort iets van den sport-dag! Voor groote, werkelijk groote belangstelling was het weer minder geschikt. Maar voor de spelers(sters) was het juist prachtig. De keur-ploegen uit Noord- en Zuid-Holland, uit Oost en Noord streden op het Parkschouwburg-terrein met volledig in de schaal werpen van hun capaciteiten en krachten.

's Morgens liet Noord-Holland Oost de tanden zien. Negen—nul in een uur tijd! Noord hield zich tegen Z.-Holland iets beter; hier werd het 1—6. De verliezersronde bracht Noord een 2—0 voorsprong op Oost.

De eind-strijdwas een machtige partij met een zeer interessant verloop en tenslotte met een 5—5 uitslag, die beide ploegen tenvolle gaf, wat haar toekwam. Er is mooi en vlot gespeeld ener zijn bijzondere verrichtingen bij tientallen toe te juichen geweest. Het was de beste Noord Zuid

En in stille eenzaamheid werden in deze drukke sport-dagen ook wederom Cricket-wedstrijden gehouden, en een van deze was de match tusschen Haarlem en H.C.C., door H.C.C. met 5 wickets gewonnen. De lezer zal riet ons niet euvel duiden, zoo wij aan deze edele sport eveneens een plaatsje inruimen. Men ziet den Haarlem-speler Maas aan bat.

wedstrijd, die men sinds jaren in ons vaderland te genieten kreeg Maar tevens is op dezen dag weer komen vast te staan, dat de Westelijke spelers en, vooral niet te vergeten, de speelsters, nog steeds, ja, weer meer dan voor enkele jaren verre staan boven die uit Oost en Noord. In de twee Nederlandsche ploegen, die op 6 Augustus op de Olympische Spelen Korfbal zullen demonstreeren, moeten schier alleen Westelijke spelers(sters) worden opgenomen. Het is jammer, maar het is absolute noodzaak. De eerlijkheid jegens de gegadigde spelers(sters) gebiedt het.

ooo

Zaterdag en Zondag vonden op het Noorder-Buiten-Spaarne o.m. Zeil wedstrijden plaats, waarvan wij hierboven een zeer pittoresk plaatje brengen. Ons snapshot stelt de „Dolffin" van den heer Garbrecht uit Amsterdam voor, welk vaartuig de race der Regenboog-klasse wist te winnen.

(Van onzen Voetbal-medewerker)

De laatste Bondswedstrijden.

De belangstelling is op 't oogenblik dermate op de Olympische Spelen geconcentreerd, dat de laatste acte van het nationale voetbalstuk van het seizoen 1927—1928 vrijwel onopgemerkt afgewikkeld wordt. We zullen ons dan ook tot een korte vermelding der feiten bepalen en constateeren, dat Ajax door in Groningen met 4—1 van Velocitas te winnen, het succes van het Westelijk district in dit seizoen nog verhoogd heeft. Niet alleen, dat Feyenoord kampioen geworden is (waar Ajax, achteraf beschouwd, wel zeer krachtig toe bijgedragen heeft!), doch Ajax bezet, met slechts 2 punten minder en nog beter doelcijfers dan de kampioenen, de tweede plaats. Dan volgen op eenige distantie Oost en Zuid, en de Noordelijken sluiten, zooals te voorzien was, de rij.

Het duurt dus weer een jaartje voor we weer kampioenswedstrijden te aanschouwen krijgen. Wie zullen dan de kampioenen zijn?!

In Zwolle eindigde de laatste kampioenswedstrijd van dit seizoen in een draw (4—4), waardoor Zuidelijken en Oostelijken precies gelijk eindigen. De eindstand van de kampioenscompetitie 1928 luidt alsvolgt:

Sluiten