Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

SPORT IN BEELD.

schrikkelijke botsing volgde. Het paard stortte, wierp den jockey Jones af, die vrij ernstig werd gekwetst, terwijl de dame in kwestie voor dood werd opgenomen.

Van den eersten Derby-winner „Diomed" is nog dit aardige te ver¬

tellen. Sir Charles Bunbury kocht het paard in Amerika voor 50 guineas, en verkocht den hengst weer in Yankeeland voor 1000 guineas, dus voor twintig maal zooveel. Daar, in den staat van Uncle Sam, is1,,Diomed" later bekend geworden als de vader van de Amerikaansche „turf".

De Engelsche Derby heeft weer eens een groote verrassing gebracht. Een volkomen outsider won den beroemden ren te Epsom. Er waren dus veel geklopte favorieten. Een van die was het Fransche paard Palais Royal II (eerste foto). Daarnaast ziet men Fairway, het paard van Lord Derby, die als grootste favoriet startte, maar zelfs niet geplaatst werd. Er waren er meer, die het lot van Fairway deelden, o.a. Ranjit Dingh van den Aga Khan, dien men onder Palais Royal aanschouwt. Daaronder is Sunny Tracé afgebeeld, ook al een paard, dat aanhangers telde, maar geen succes verwierf. Onder Fairway: Royal Minstrel, die ook al als winnaar gedoodverfd werd, maar geslagen van Epsom terugkeerde. Van de favorieten hield Flamingo (laatste foto) van Mr. Philipps, met Elliott in den zadel, zich 't flinkst, want dit paard eindigde tenminste als tweede.

Sluiten