Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

SPORT IN BEELD.

Duitschland heeft ook zijn film-kolonie, Meermalen beeldden wij de lievelingsdieren van De beroemdste van alle Engelsche film-

Saarow-Pieskow bij Berlijn. Daar doet men bekende film-actrices af, en dan won „canis sterren is Betty Balfour, die men hierboven

eveneens aansport. Men ziethet boven: v.l.n.r. familiaris" het meestal in populariteit. Erna aanschouwt, en wel in den film „Champagne".

Camilla Horn, Willy Fritsch en Jenny Jugo. Morena blijkt meer van het poes-dier te houden. Betty speelt sedert 1920 voorde „movies".

Een mode-plaatje voor de dames! En Leila Verleden week brachten wij den beroemden film-acteur op vier beenen, Rin-Tin-Tin. Daar

Hyams van de Warner Bros. is mannequin. is ie weer! Hij speelt op de kiek voor Warner Bros., en wel in den film „Rinty of the desert".

Be jurk is van roode crêpe. Daarbij eenvoudig Zijn speelgenoot is het aapje, bekend van menige Amerikaansche rolprent. De gelaatsuitdrukking

leeren schoentjes en een zwart vilten hoedje. van dit laatste diertje is wel uiterst comisch. Rin-Tin-Tin is een pracht van een hond. En

En natuurlijk de populaire „accessory", de vos! indien hij als film-acteur was te betalen, zou hij misschien alle bestaande records slaan.

Sluiten