Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

14

■ 1

Een kranig veteraan.

Jhr. Bosch van Drakestein heeft wederom het nationaal kampioenschap Wielrennen der amateur-sprinters gewonnen. Dat is wel een gelukwensch waard. Jhr. G. D. H. Bosch van Drakestein werd nl. 24 Juli 1887 te Mechelen geboren, en wordt dus binnenkort 41 jaar. Een respectabele leeftijd om nog „primus" te zijn! Hij won zijn eerste kampioenschap al in 1908, en was onafgebroken de eerste onder zijns gelijken tot en met 1915. Ook zegevierde hij in verschillende kampioenschappen over den langen afstand, en was in 1909 tweede achter Bailey in het wereldkampioenschap. En nu is Bosch nóg crack.

De „Tour de France", de geweldige Fransche weg-wedstrijd, wel eens als het wereldkampioenschap op dit gebied gedoodverfd, is aangevangen. En de winnaar van de eerste etappe is bereids bekend. Men ziet hem hierboven. De Luxemburger Frantz won nl. het eerste gedeelte van den rit, Parijs—Caen.

De Zeil-wedstrijden van „Het IJ" zijn in zooverre een teleurstelling geweest, dat ze leidden tot een nederlaag van onze nieuwe zes-meter, de „De Ruyter". Tot tweemaal toe werd het vaartuig, door Mr. Carp bestuurd, geslagen door „Kemphaan", met den heer Pluygers aan het roer. Laatstgenoemde legde zoodoende beslag op den Bernhard-beker. Inmiddels hopen wij, dat Carp zich met zijn boot spoedig herstelt. Op de bovenste illustratie ziet men „Kemphaan" van de nieuwe „De Ruyter" winnen. Beneden: een schitterend snapshot van de oude boot „De Ruyter".

Sluiten