Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

472

waarin de volgende kunstenaressen en kunstenaars zullen optreden: De dames A. NoordewierBeddingius, Marie Seret, Tilly Koenen, Doris Walde; de heeren Joh. Messchaert, Ludw. Wüllner, Sven Scholander, Carl Flesch, Pablo Casals, Julius Böntgen, G. H. G. vou Brucken Fock, Coenraad V. Bos, Louis Schnitzler, Alberto Jonas; de heer en mevrouw Hermanus—Stibbe ; jongeheer Mozes Mirsky.

De afdeeling Nijmegen van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, geeft 13 December een uitvoering van Handel's Josua met de solisten Joh. van Linden van den Heuvell, Anke Schierbeek, Walter van Son en Hendrik van Oort. Voor haar tweede uitvoering, 13 April, is gekozen Verdi's Manzoni-Requiem met mevr. Noordewier, mevr. De Haan—Manifarges, Gerard Zalsman. Beide uitvoeringen met medewerking van de Arnhemsche Orkestvereeniging.

Uit het overzicht van de samenstelling van den artisten-troep van de Koninklijke Fransche Opera, directie Van Bijlevelt en Lefèvre, blijkt o. a. dat de heer Lecocq, ten vorige jare opgetreden als orkestleider van de opéra-comique, thans zal fungeeren als le orkestleider van de groote opera en opéra-comique. De heer Bastide zal als le orkestchef van de opéra-comique en als vervanger ook van de groote opera optreden. De heer Hekker is 2e orkestchef en koor-repetiteur. Geëngageerd zijn de heeren: Fonteix als le tenor voor groote opera en vertalingen; Gautier als le tenor-léger voor opéra-comique en vertalingen ; Jahn, als 2e tenor-léger; Bol, als le tenor voor doubleering; Boustel, als trial en komische operette-tenor; Valette, als le baryton voor groote opera; Eawy, als le baryton voor opéra-comique en operette; Caraux, baryton voor doublures; Marcoux weder als basse-noble ; Ernst, als basse-chantante; Deligny, als 2e basse-chantante; Ohavaroche, als bas voor alle emplooien; Villars, als eerste komiek voor operette enz.; Cardon, als 3e tenor en 2e zoo noodig; Mordet Jr., als 3e baryton en zoo noodig 2e. Voorts de dames: Eva Simony, le chanteuse-légère voor opéra-comique ; Thiesset, forte chanteuse falcon; Jacobson, le chanteuse-légère voor groote opéra, opéra-comique enz. De Potter, idem; Dalcia, contralto; Cortez, le dugazon Galli-Marié; Lesoeur, le chanteuse voor operette; Debrasy, 2e dugazon; Ohavaroche, moederrollen enz.; Benard, derde dugazon enz. De heer Aubert treedt weer op als balletmeester. le danseuse is mej. E. Staats; le danseuse demi-caraetère, mej. Raulu; le danseuse voor travestis, mej. Dierick. Het koor is 50 leden steak. Het orkest telt eveneens 50 leden. De heer Joinisse heeft wederom de opperste leiding op het tooneel en is hoofdregisseur.

Gustav Mahler komt dezen winter zijne zesde symphonie — waarvan de eerste uitvoering op het Toonkunstenaarsfeestt te Essen plaats had — in het Concertgebouw te Amsterdam dirigeeren. Hij heeft onlangs zijn achtste symphonie — de zevende is nog niet ten gehoore gebracht — voltooid.

De Fransche opera zal te Amsterdam optreden: 16 en 30 October, 13 en 27 November, 11 December 1906, 8 en 22 Januari, 5 en 19 Maart; 16 April 1907 in den Stadsschouwburg, en 9 en 23 Oct., 6 en 20 Nov., 13 en 25 Dec, 15 en 29 Jan., 12 en 26 Febr., 12 Maart, 3 en 23 April, in het Paleis voor Volksvlijt.

Door wijlen den heer J. H. Bredenberg is aan het fonds der Maatschappij Caecilia f 1000 vermaakt.

De afdeeling Arnhem der Maatschappij van Toonkunst zal in het a.s. seizoen uitvoeren : Der Barbier van Bagdad van Cornelius en het Requiem van Verdi.

Het nieuwe oratorium van Friedrich Koch: Von den Tageszeiten, wordt dit seizoen door de zangvereeniging: Gemengd Koor, te Botterdam en de afdeeling Haarlem van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst ten gehoore gebracht.

Sluiten