Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47Ü

steden ook in Duitschland groote successen behaalde en later als tooneelspeelster, vooral in stukken als „Divorcons", „Frou-Frou", „Francillon" te Weenen speelde, is krankzinnig geworden. Zij is nog geen 50 jaar oud.

Met een eigen troep van 67 personen is de Italiaansche componist Leoncavallo naar Amerika vertrokken, om er in de voornaamste steden zijn opera's op te voeren.

In het eerste „élite-concert" in de Philharmonie te Berlijn, 18 October, treden op de zangeres Franceschina Prevosti, Joh. Messchaert en de pianist Emil Sauer.

"Wood zal het Muziekfeest te Norwich, Stanford dat te Leeds in 1907 dirigeeren. Grieg zal te Leeds zelf eenige werken leiden.

Anton van Rooy treedt in October in de Opera te Frankfort ad Main op, als gast, in „Die Meistersinger" (Hans Sachs).

Saint Saëns is de solist op het eerste Nikisch-concert te Berlijn, waar hij in twee-entwintig jaren niet is opgetreden. Hij zal er zijn vijfde piano-concert en zijn fantazie „Afrika" spelen.

Op het graf van Eugen Oura, op het kerkhof te Auf kirchen, wordt eene kleine kapel geplaatst, waarin het borstbeeld van Gnra komt te staan.

Te Stuttgart heeft een Hugo IFoZ/-muziekfeest plaats gehad. De muzikale nalatenschap van den componist ligt nu in druk gereed, dank zij de zorgen van de Wagner-vereeniging te Weenen. Zij zal binnenkort verschijnen.

Julius Hey, de medewerker eertijds van Bichard Wagner, de bekende zangleeraar, die in de laatste jaren te Berlijn onderricht gaf, is weer naar München verhuisd en zal daar een onderwijs-inrichting openen. Weldra zullen zijn „Erinnerungen an Bayreuth" het licht zien.

De abonnementsvoorstellingen in de Opéra Comique te Parijs beginnen 8 November. Onder de klassieke stukken, die beloofd worden, komen voor: „Orphée", „ Alceste", „Ipigcnie" en „Tauride" van Gluck, „Les Noces de Figaro" van Mozart, met Emma Calvé (gravin) en en Marguerite Carré (Suzanna). Van de nieuwe werken, die aan de beurt komen, staat nu de dramatische legende „Les Armaillis" van Gustave Doret bovenaan. Tegelijk met dit werk in twee bedrijven gaat: „Le Bonhomme Jadis in één bedrijf van E. Jaques—Daleroze, evenals Doret, Zwitser. Verder worden aangekondigd o. a.: „Madame Butterfly" van Puccini (Marguerite Carré in de titelrol); „Ariane et Barbebleue", van Maeterlinck en Paul Dukas (Georgette Leblanc als Ariane); „Circe" van de gebroeders Hillemacher. La Lépreuse van Bataille en Lazzari, hetwelk eerst ter opvoering was aangenomen, vervalt. Carré kon 't over de wijzigingen met de schrijvers niet eens worden.

Peter Raabe zal in Januari verschillende concerten als gast dirigeeren te Londen, Glasgow en Edinburg.

Het Berlijnsch Philharmonisch Orkest zal in April van het volgend jaar 25 jaar hebben bestaan en zal deze gedenkdag feestelijk te Berlijn worden gevierd. Na dit jubilee en alvorens in het volgend seizoen naar Scheveningen weder te keeren, zal het orkest in Mei een kunstreis maken door de voornaamste steden van Spanje, Portugal en Frankrijk.

Julius Stockhausen, die zijn tachtigsten verjaardag in Juli herdenken mocht, is te Frankfort a/d Main overleden. Stockhausen was te Parijs geboren en leerling van Manuel Garcia geweest. Een herinnering aan den beroemden zangmeester vertelt een Bayreuthbezoeker in een der Münchener bladen: Het aantal zijner leerlingen was enorm, maar bij niemand hunner heeft de leermethode van Stockhausen zulk een verrassende uitwerking gehad als bij Anton van Booy, die, voor den concertzang opgeleid, in 1896 zich op het tooneel waagde en al heel spoedig te Bayreuth debuteerde in geen mindere partij

Sluiten