Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

569

MUZIEKBBRICHTEN.

BINNENLAND.

De jeugdige violist Mischa Elman komt begin Januari eenige concerten in ons land geven, vermoedelijk met het Utrechtsen orkest onder leiding van Wouter Hutschenruyter.

Gerard ZaUman en Henk van Breemen hebben het plan gevormd drie liederen-avonden, op Zondagen, te geven tegen lagen toegangsprijs, in de concertzaal van het „Gebouw voor den Werkenden Stand" te Amsterdam. Volgens het N. v. N. is het thans zeker, dat een Nederlandsch Opera-gezelschap van einde Maart tot Juni — misschien nog wat langer — in het Kembrandt-theater te Amsterdam zal optreden.

Mevrouw Noordewier-Reddingius zal 17 December a. s. voor 't eerst te München optreden, en wel in de sopraan«soli van Bach's Cantaten, die Mottl met de twee vereenigde groote koren der stad zal ten gehoore brengen.

Naar men verneemt zullen Busoni en Ysaye te Amsterdam de Sonates van Beethoven voor viool en piano komen voordragen, in drie avonden, welke buitengewone concerten door de firma Alsbach en Doyer worden ondernomen.

De violoncellist Gerard Blekking zal in dit seizoen het nieuwe (tweede) violoncelconcert van Emanuel Moor spelen, behalve te Amsterdam en in den Haag, ook in Altona, Bremen, Dortmund en Parijs.

De Liedertafel „De Vereenigde Zangers" te Amsterdam, dirigent Fred. J. Koeske, heeft, naar men verneemt, in studie de opera „Orpheus" van Gluck, en denkt hiervan een uitvoering in het Concertgebouw te geven met medewerking van het Concertgebouw-orkest.

De bekende sopraanzangeres mevrouw Alida Loman-Lutkemann, zal einde December van dit jaar ons land verlaten voor een concert-tournée door Nederlandsch Oost-Indië en waarschijnlijk Australië.

Jeanne van Olderibarnevelt, leerares voor zang, hygiëmsch spreken en ademgymnastiek, zal tusschen 10 en 20 December voordrachten houden te Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Deventer, Apeldoorn, Zwolle, Assen, Groningen en Leewarden over de ademkunst van den mensch in dienst der wetenschap en de ademkunst in verbinding met toon en woord in dienst der kunst.

Te Utrecht werd een vergadering gehouden van de Nationale Vereeniging voor den Volkszang. De statuten, waarop de Koninklijke goedkeuring zal worden aangevraagd, werden goedgekeurd. Tot leden van het bestuur werden benoemd de heeren Wouter Hutschenruyter te Utrecht, voorzitter, G. C. F. van der Laan te 'sGravenhage en Th. Nolen te Rotterdam en tot secretaris de heer T. G. M. Havermans, Saftlevenstraat 12 te Rotterdam.

Het bestuur van het Pensioenfonds voor de leden van het orkest der naamlooze vennootschap het Concertgebouw te Amsterdam (gesticht 1 Januari 1906), dat voorziet in de pensioneering van 74 leden van het orkest, bracht verslag uit over den toestand van het fonds op 1 September 1906, ofschoon de stichting op 1 Januari 1906 plaats had, is in dit verslag het tijdvak, waarin de stichting werd voorbereid, mede opgenomen, zoodat het verslag loopt over het tijdvak ultimo Mei 1905 tot 1 September 1906. De verzekering van een pensioen aan de leden van het orkest heeft plaats door storting van premies bij eene Maatschappij voor Levens- en Pensioenverzekering. De grootte van het pensioen hangt af van het bedrag, dat voor premiestorting beschikbaar is. Maatregelen zijn

Sluiten