Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREFKANSBEREKENING. 23

Deze vorm kan worden herleid tot: H + L tg. 9 f2

J_f 2 ^ K + Aa tg-2 »)c - ^a2 + A3 tg.2 8) d f

^J H4-L.tg.-6 V2 (a2 -f A2 tg.2 6)

2 ^^(a2 + A2 tg.2 5) Stelt men hierin :

l - = t

l'' 2 (a2 -r A2 tg.2 0)

■ ;. r ^2

dan moet de waarde van / e dt worden bepaald tusschen

de aangegeven grenzen. Nu is:

e =1 — t1 4 h — enz.

1.2 1.2.3 1.2.3.4

e dt = dt — + —dt -f- dt — enz.

1.2 1.2.3 1.2.3.4

je~~t2 dt = t — - t* + ~ t* — ~ f + ~ t'3 — enz. *) J 3 10 42 216

Door invoering der grenzen verkrijgt men voor de trefkans op het doel

_2_ I H + L tg. s _ (H + L tg. Of _

l/v U i^ï p 4- A2 tg.2 e) 3 • 23l-^8 (a2 -f- Aa tg.2 e)8 ; (H + L tg.6)' _ (H + Ltg.e)V

+ IO . 26 l/26 (aï _J_ A2 tg.2 6)5 42 . 27 l-^2? (a2 4- A2tg.2S)7

(H + L tg. 9)» _ \

+ 216. 2»i/'29(o8 + A2tg.2e)9 enz7

Stelt men hierin :

H + L tg. 6 ;•' , 2 V2 (a2 + A2 tg.2 6) = P zoo gaat boveustaande waarde over in :

~ lp — -pSJr—->6 -J>7 + —— enz.)

V 3 10. 42 216 /

Wij merken op, dat de waarde van p steeds positief is.

*) De. tabel voor t in tabel I op blz. 662 van de 5= aflevering van het Marineblad, jaargang 1914—-^1915, kan op overeenkomstige wijze worden samengesteld. Ja: ! i ■

Sluiten