Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T02

KORTE MEDEDEELINGEN.

promenadedek, waar tevens zich bevinden Social Hall, istc klasse rookkamer en een open waranda.

Ten gerieve van de passagiers zijn aangebracht op het tentdek'een salon iste klasse, plaats biedende voor 103 personen, pantry, hutten, w.c.'s en lavatories.

Op het bovendek bevinden zich eveneens passagiershutten, kombuizen, bakkerij en proviandbergplaatsen, terwijl op het tusschendek de vries-, en koelkamer is aangebracht.

De stoommachine is van het triple expansie-systeem en ontwikkelt 3350 I.H.P. bij 90 omwentelingen per minuut.

De ketelinstallatie omvat 4 ketels met te zamen 12 vuren en 9660 vierkante voet verwarmend oppervlak met een stoomdruk van 180 lbs. HoWDEN's geforceerde trek is toegepast.

Het schip is uitgerust met een complete inrichting voor electrische verlichting en is voorzien van een installatie voor draadlooze telegrafie.

De betimmering der salon is opgedragen aan de firma ALLAN & Co. te Rotterdam.

De HALL's ijsmachine dient tot het koel houden van proviand. De 6 teakhouten reddingbooten zijn geplaatst op het sloependek onder WELINS quadrant davits en de kapiteinsloep op het achterdek.

Op het sloependek bevinden zich kapiteins- en kaartenkamer, hutten voor officieren en machinisten.

De stoomstuurmachine wordt van de brug af behandeld. Het stoomschip komt onder bevel van den heer O. D. NlEMAN. Torpedoboot „Z 5".

1 April j.1. werd met goed gevolg van de werf der Kon. M». ,,De Schelde" te water gelaten een Torpedoboot, genaamd „Z 5", bestemd voor de Nederlandsche Marine.

De waterverplaatsing van dit vaartuig bedraagt 310 Ton, terwijl de hoofdafmetingen zijn: 58.50 M. lang, 6. M. breed, holte 3 45 M.

Een vaartuig van dezelfde grootte en hetzelfde type staat thans nog op de helling om binnenkort te water te gaan.

S.S. „Roggeveen".

Aan de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij te Amsterdam werd op 7 April j.1. na goed geslaagden proeftocht het voor hare rekening door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw „Feijenoord" te Rotterdam gebouwde passagiersen vrachtstoomschip „Roggeveen" opgeleverd.

Dit stoomschip is onder „bijzonder toezicht" en volgens de hoogste klasse van Bureau Veritas gebouwd naar de plannen

Sluiten