is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

852

daartoe bijgedragen dat met ƒ 500,000 is verhoogd moeten worden het aandeel van de geldmiddelen van Nederl.-Indië in de uitgaven wegens uitgifte of beleening van bewijzen van vlottende schuld, en dat meer is uitgetrokken: ƒ 261,000 voor aanschaffing en vervoer van opium, en ƒ 253,000 voor burgerlijke en militaire pensioenen en gagementen.

Binnenlandsch bestuur. De vermeerdering, welke het eindcijfer van deze afdeeling heeft ondergaan, moet voornamelijk hieraan worden toegeschreven dat hooger zijn geraamd: de kosten van inkoop, vervoer en bewaring van koffie ƒ1,205,000, de uitgaven voor buitengewoon personeel tot tegengang van het clandestien vervoer en de onttrekking aan de verplichte levering van koffie ƒ 73,800, de kosten op den verkoop van dat product in Nederland ƒ 271,000, het collecteloon der landrente ƒ 72,000, en dat is uitgetrokken: ƒ 400,000 voor aanbouw van recherche-vaartuigen ten behoeve van Atjeh, ƒ 60,000 voor de kroningsfeesten, en ƒ 44,454 voor reorganisatie van het bestuur in de Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo.

Tot toelichting van laatstgenoemden maatregel wordt o. a. vermeld, dat in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo de dringende behoefte aan uitbreiding der bestuursmiddelen zonder schade voor ons gezag niet langer onbevredigd mag blijven en niet langer mag worden verwijld met het nemen van maatregelen in het belang eener goede en spoedige rechtspraak in alle gevallen waarin het volk die inroept. Op welke wijze aan de bestaande bezwaren te gemoet te komen, wordt in bijzonderheden uiteengezet, zoomede de maatregelen, die worden noodig geacht om het bestuur en de rechtspraak in de Dajaklanden óp hechter grondslag te vestigen.

De totale uitgaven aan deze reorganisatie verbonden, zouden dus bedragen ƒ 45,348, doch door bezuinigingen