is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Letterkundige Kroniek.

Gecompromitteerd. Indische roman door Dé-Lilah. — Arnhem, P. Gouda Quint, 1897.

Wij zouden niet durven beweren, dat Dé-Lilah onze litteratuur heeft verrijkt met zijn roman Gecompromitteerd, doch de verdienste een zeer onderhoudend boek te hebben geschreven, waarin de Indo-Europeesche samenleving van verschillende kanten wordt bekeken en eenige goed geslaagde karakters worden gegeven, kan hem (of haar?) niet worden ontzegd. Het droevig lot eener vrouw, op wie eene huichelachtige maatschappij het brandmerk „ gecompromitteerd " heeft gedrukt, omdat zij de gescheiden echtgenoote is van een ellendeling, die, na haar geld te hebben verbrast, haar het leven tot een hel maakte en haar blijft vervolgen met zijn duivelachtigen haat, wordt er met sterke kleuren in geschetst. Er komen tooneelen in voor, die menschen met een levendig rechtsgevoel de vuisten doen ballen over zóóveel onrecht en laagheid tegen eene vrouw, wier eenige grove fout is geweest dat zij in goed vertrouwen haar hart heeft geschonken aan een onwaardige.

Hier en daar is de loop der verwikkeling wat erg onwaarschijnlijk en is het verhaal te veel aangedikt.