is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

992

Kanny Lall Dey te Calcutta; Coelococcussteennoten van dr. Warburg te Berlijn, herbarium van Quebracho van professor dr. A. Engler te Berlijn. In bruikleen ontving het museum van den kapitein der infanterie van het O.-I. leger P. G. Schmidhamer, R. M. W., eene groote verzameling schelpen uit Ambon, in 59 doozen; en van den heer A. F. Stemfort, luitn. der inf. te Malang, zeven fraai gegraveerde lontarbladeren van Lombok. Voor de schoolverzamelingen zond het Nederl.-Ind. Onderwijzersgenootschap te Batavia een verzameling gekko's slangen, tjitjahs, schorpioenen, duizendpooten, enz., alsmede kapokvruchten ; van den heer D; M. Kruseman te Banjoemas werd voor dit doel ontvangen: herbarium-materiaal en eetbare aarde (gebrand en ongebrand). Nog werd voor de museum-verzamelingen ontvangen van den heer C. W. H. Arland, van Nickerie, eene collectie Surinaamsche voorwerpen; West-Indische houtsoorten van den heer W. Nijhoff te 's Gravenhage; een oeroekoekoe-slang van den heer J. F. Pool te Paramaribo; voortbrengselen van Curagao, o. a. dividivipoeder en looi-extract, zetmeel uit Frichosenthee bereid. Door tusschenkomst van den resident van Madioen werd voor het Museum aangekocht een volledige verzameling verfstoffen en voorwerpen, op Java bij het batikken in gebruik.

Ook voor de boekerij kwamen eenige belangrijke geschenken in, o. a. eene serie jaarboeken van den Missouri Botanical Garden, en een nieuw tijdschrift der Tropenpflanzen, Zeitschrift flir tropische Landwirthschaft. Voor de afd. foto's uit versch. landen schonk de hr. A. P. H. Hotz te Londen, raadslid van het museum, een 200tal gezichten in Perzië. Van den minister van Koloniën werd o. a. ontvangen het nieuwe werk van prof. K. Martin: Reizen in de Mo hik ken, Ambon, de Ulias se, Seram en Boeroe; van den heer E Nijland te Utrecht goed geslaagde Indische schoolplaten, met daarbij behoorende handleiding. Van dit werk ontving het museum 3 exemplaren, waarvan