is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vier onbekende brieven van den eersten admiraal der Watergeuzen

Oostfriesch gebied te doen, kunnen de graven ook aan zijn bemanning niet weigeren, „midts betaelende" het noodige te koopen. Deze brieven worden als bijlage III en IV gepubliceerd.

Ten slotte zij nog de aandacht gevestigd op een eigenaardig feit: De brieven II, III en IV werden door mij, zooals reeds gezegd, ontdekt in het Belgisch Rijksarchief te Brussel onder de papieren van het Spaansche bewind. Wellicht is derhalve de conclusie, dat deze documenten door de Spanjaarden onderschept werden, niet al te gewaagd.

CU

947