is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kern van de harmonische vloot

bommen met direct werkende buis, dan ontploffen zij onmiddellijk na het treffen, dus doorboren een pantserdek ook niet; treft een dergelijke bom onmiddellijk naast het schip, dan ontploft ze even onder het oppervlak van het water, dus in het algemeen nog tegen het gordelpantser, zoodat de uitwerking van een ,,near-miss" van direct werkende bommen ook al gering is. Wil men pantser doorboren, dan moet men dus dikwandige en slanke bommen werpen met een vertraagde buis, maar dan moet men ook genoegen nemen met een kleine springladingholte en een springladinggewicht, dat slechts enkele procenten van het totale bomgewicht bedraagt. De pantserbom heeft dus geen grootere uitwerking dan de pantsergranaat, bij een ,,near-miss" heeft de pantserbom slechts geringe uitwerking.

De bom heeft echter nog een ander nadeel ten opzichte van de granaat, n.1. haar kleine trefsnelheid. Deze hangt af van het bomgewicht en van de afwerphoogte, doch overschrijdt ook van de grootste hoogte geworpen niet de 335 m/sec. Waar de trefsnelheid van een granaat op groote afstanden nabij de 500 m/sec ligt en het arbeidsvermogen van beweging evenredig is met het kwadraat van de snelheid, heeft een granaat bij treffen de dubbele energie van een bom van hetzelfde gewicht, geworpen van hoogten van 6000 a 7000 meter.

In verband met de geringe trefsnelheid is het pantser-doorboringsvermogen van bommen beperkt. Dit bedraagt voor een normaal gevormde bom:

Eindsnelheid doorboringsvermogen

Afwerphoogte Gewicht Gewicht Gewicht Gewicht

250 kg 500 kg 250 kg 500 kg

3000 m 232 m 234 m 96 mm 124 mm

4000 m 264 m 267 m 114 mm 150 mm

5000 m 288 m 292 m 129 mm 170 mm

6000 m 307 m 314 m 143 mm 188 mm

Slagschepen zijn boven hun vitale deelen gepantserd tegen de zwaarste artillerie-projectielen, wier gewicht op moderne slagschepen varieert tusschen 700 en 1000 kg. Op groote gevechtsafstanden is de invalshoek dezer projectielen nabij 45°, hun verticale trefsnelheid op een pantserdek dus ongeveer gelijk aan de trefsnelheid van bommen, geworpen van 6000 meter hoogte. Hun pantserdekken, die op dit artillerievuur ontworpen zijn, kunnen dus ook het luchtbombardement van bommen van 700 a 1000 kg verdragen. Dergelijke zware vliegtuigbommen werden echter practisch nooit gebruikt, omdat

1053