is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitenlandsche tijdschriften

Navigeeren en uitwijken aan de hand van radiopeilingen In October 1938 bevond het Duitsche s.s. Hansa zich, op weg naar New-York, in een dikke mist op ± 50 zm beOosten het Nantucket lichtschip. De W.Z.W.-lijke wind was bovendien zeer krachtig, zoodat men weinig op het hooren van mistseinen kon dichtvaren. In deze omstandigheden deden zich eenige staaltjes van moderne navigatie voor, aldus schrijft de gezagvoerder van de Hansa.

Volgens een radiobericht bevond het s.s. New-York zich op ± 20 zm van Nantucket lichtschip. In verband met de radiografisch bepaalde plaatsen lagen de schepen recht tegen elkaar in, zoodat gevaar voor aanvaring bestond. De Hansa veranderde daarom 5 van koers naar S.B., zoodat de schepen elkander, zooals verwacht werd, aan B.B., binnen gehoorafstand passeerden.

Terzelfdertijd en in hetzelfde gebied werd door de om de West varende Europa, eveneens bestemd voor New-York, een ware plaats ontvangen van een zich Noordelijker bevindend en om de Z.W varend schip, dat aldus t.o.v. de Europa van S.B. komende, voor de Europa zou moeten overloopen. De Europa richtte daarom aan het bedoelde schip het verzoek peilstrepen te geven. Toen de hierop genomen radiopeilingen onveranderd en naar S.B. bleven wijzen, veranderde de Europa koers naar S.B. en voer aldus achter het kruisende schip om, zonder het gezien of gehoord te hebben.

Seewart, Mei '39.

Opneming van de Bering Zee

In de Nautical Magazine van Mei '39 wordt melding gemaakt van een door de U.S. Hydrografie uit te voeren opneming van de Bering Zee, teneinde aldus een kortere en toch veilige route (langs den grootcirkel) van de Noordkust van Amerika naar Azië te kunnen bevaren. ,

Een viertal schepen zal reeds dit jaar een begin maken met dit werk dat 5 jaren duren zal en 5 millioen dollars kost. De scheepvaartroute, die alsdan een bekorting van 150 zm ondergaat, zal de Aleoeten-eilanden door de Unimak Passage snijden. Daar deze straat aan vele mistperiodes onderhevig is, zal hier door middel van diverse radio-installaties „blind" gevaren kunnen worden.

Nautical Magazine Mei 39.

Nieuw verschenen kaarten en boekwerken.

Ned. Zeekaart no. 214, de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen, schaal 1 : 50.000 (Hernieuwe uitgave).

Admiralty Tide Tables Part I, Section A en Section B, 1940.

1167