is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Egypte

Vioolbouw

9 Oorlogsschepen voor de Egyptische vloot zouden door de „Pharaonic Mail Line" gebouwd worden, nl. een kanonneerboot van 1800 ton, 4 MTB en 4 andere schepen. R.U.S.I. 8.1939.

Griekenland

De Grieksche vloot

Ook in Griekenland beseft men de waarde van een zoo sterk mogelijke marine. Het was dan ook zijn vloot — al bestond deze destijds slechts uit kaperschepen en branders —, welke tot de onafhankelijkheid van dit land den stoot gaf.

En het was ook weer een zeeslag, welke beslissend was voor de definitieve erkenning van den Griekschen Staat, n.1. die van Navarino, op 20 October 1827, waarbij een Engelsch-Fransch-Russische vloot een Egyptisch-Turksche vloot versloeg, en waarbij de commandant van het Russische eskader, Schout-bij-Nacht Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf Graaf van Heiden — een geboren Nederlander in Russischen zeedienst — zich ten zeerste onderscheidde. Te Athene werd een straat naar Graaf van Heiden genoemd, en bij de honderdjarige herdenking van dien zeeslag werd door de Grieksche Posterijen een postzegel met zijn beeltenis uitgegeven.

Wat de tegenwoordige Grieksche marine betreft, mag nog wel eens de hartelijke ontvangst worden gereleveerd, welke in 1929 aan de Holland—Indië vliegers onder bevel van den toenmaligen luit. ter zee der le klasse Tetenburg van den kant der Grieksche marine ten deel viel en waarbij alle mogelijke steun werd gegeven.

De Grieksche vloot is, mede in verband met de op 30 October 1930 te Ankara tusschen Griekenland en Turkije geaccordeerde vlootpariteit, tot een minimum beperkt en slechts af en toe worden nieuwe eenheden aan de marine van Griekenland toegevoegd.

Zoo kwamen in de afgeloopen maanden twee nieuwe torpedojagers, de Vassilefs Georgios A en de Vassilissa Olga, beide in Engeland gebouwd (Griekenland bezit tot nu toe geen scheepsbouwwerven), in de vlootbasis van Salaminos aan en werden aan de sterkte toegevoegd. De voornaamste bijzonderheden dezer schepen zijn: 4 kanons van 127. 8 torpedolanceerbuizen van 21". 2 granaatwerpers.

Waterverplaatsing maximum 1.900 ton. Lengte 97 m, breedte 10 m, diepgang 2 m 6 dm. Machinevermogen 34.000 pk. Snelheid 36,5 kn.

1600