is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 7, 1892, no 6, 06-02-1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi4

Groenharthout. G. ALBERTS LZn. & Co., Middelburg. Importeur van Echte Havana Sigaren, E. J. G. OSKAM, 's Hoge. Instrumenten. Beoker&Buddingh, Arnhem. (Waterp.-,hoekm.-,weeg-, peils, » P. J. KIPP & Zonen, J. W. G1LTAY Opvolger, Delft, (Wetenschappelijke, waterpas- en hoekmeet-). Kalk, Gips, Eng. Aardbuizen. Voorn, de Erven TRIP, Utrecht-Rotterdam. Kappen (ijzeren). GEVEKE & Co., Amsterdam.

i> H. E. OVING jr., Rotterdam, Haringvliet 74.

Keien. Kloos & van Limburgh, Rotterdam, (porfier van Quenast, Lessines en Fauconval-). » Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-BotterdamKopiëertoestellen. F. J. BELINFANTE, 's-Gravenhage, (Druk- en Autogr.-). Kwast- en Borstelwerk. MESSINK & LEVOIR, Rotterdam. Lichtdrukpapier, Lichtdruktoestellen, Spoelbakken. JOH. G. STEMLER

Cz., Amsterdam. Liften (Hydraulische). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Locomotieven (voor spoor- en tramwegen). H. E. OVING Jr., Rotterdam.

Haringvliet 74. Machineborstels. MESSINK & LEVOIR, Rotterdam. Machineriën. L. GLAZENER en ZOÖN, Rotterdam. Clayton & Shuttleworth's Locomobielen, Straatlocomotieven en Stoom-

dorschers, BOEKE & HUIDEKOPER, Groningen. Oliën. (Machine-, Cylinder- en Wagon-; Consistent Vet, Talk enz. PARKER Olie- Verf- en Vernisbussen. Th. WALTERS Wz., Rotterdam.

& Co., Fabrikanten, Zwolle. Onderzoek van bouwmaterialen. SCHALKWIJK & PENNINK, Rotterdam. Photogr. toestellen. S. BOSMAN, 's-Hage.

Pompen (Worthington Stoom-). Fred. STIELTJES & Co., Amsterdam.

(Centrifugaal-). H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Portland Cement. A. E. Braat, Rotterdam, Nieuwehaven 34 (merk Josson & C.

» » DYCKERHOFF & SölINE, Amóneburg bij Biebrich a/d Rijn.

» » PELT & Co., Botterdam, Scheepmakershaven.

ld. (Hollicks prima Engelsch). Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Bott.

ld. (Schifferdecker's Duitsch). Idem. Idem.

Put- en grondboringen. HOOGENDOORN. Giessendam. Regulateurs voor Stoommachines (Gardner's). FRED. STIELTJES & Co.,

Rietplanken M. ELFRING & ZOON, 'sHage.

Roosterstaven (echte Pyrostat) C. Wasser & Co., Botterdam, Stationsweg 67. Scheepsschroeven (Stalen). H. E. OVING Jr-, Botterdam, Haringvliet 74. Spoor (draagbaar). WIJNMALEN en HAUSMANN, Botterdam.

H. E. OVING Jr., Botterdam, Haringvliet 74.

GEBR. FIGEE, Haarlem. Spoorwieien (Stalen en gesmeed ijzeren). H. E. OVING Jr., Botterdam,

Haringvliet 74.

Staal. (Amerikaansch Gereedschap— ■). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam.

•» (staaf- en profiel). H. E. OVING Jr., Botterdam, Haringvliet 74.

» , Telegraaf- en Telephoonpalen (ijzeren). GEVEKE & Co., Amsterdam. Steendrukwerken, enz. G. J. TH1EME, Arnhem. (Photolithographie, — Zincographie).

Stoom- en andere Werktuigen, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden.

H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Stoomketels. H. E. OVING Jr., Rotterdam, Haringvliet 74. Technisch Bureau. GEVEKE & Co., Amsterdam. Teeken- en Bureaubehoeften. BECKER & BUDDINGH, Arnhem. Teeken-, Doortrekpapier en idem Linnen (ruime sorteering). JOH. G.

STEMLER Cz., Amsterdam. Telephoonaanleg. Ned. Bell-Teleph.-Maatsch., Passage Wijnand Fockink,

Amsterdam. Tras. PELT & Co., Botterdam.

Tufsteen, Tras, Muurtegels. Voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Rotterdam. Ventilateurs. FRED. STIELTJES &Co., Amsterdam. (Sturtevants blowers

Exhausters, Veldsmidsen enz.) Verlichting (Spoor- en Tramwagens). Firma A. v. d. Elst Pz., Amsterdam. Verwarmingstoestellen. JOHN KING LIMITED, Ingenieurs, Liverpool en Botterdam, Oostvestplein 19. H. E. OVING Jr., Botterdam, Haringvliet 74. » , Werktuigen. GEVEKE & Co., Amsterdam.

Vloertegels M. ELFRING & ZOON, 's Hage.

Vuurvaste Steen (Lucas & Cowen), voorh. de Erven H. TRIP, Utrecht-Bott. » » H. E. OVING Jr., Botterdam, Haringvliet 74. j> » PELT & Co., Rotterdam.

Waterdichtdoek. J. L. WERNER, Den Haag.

Werktuigen. GEBR. FIGEE, Haarlem. (Elevators, excavators, kipwagens, hijschwerktuigen, stoomheimachines, hand- en stoombaggermolens, DE JONGH & Co., Oudewater. (Stoom-, bagger-, grondgraaf-, polderbemalings-)

H. E. OVING Jr., Botterdam, Haringvliet 74. (ter bewerking van

Metalen, hout en steen). CH. REMY & BIENFAIT, Botterdam, Boompjes 54 en 72.

)) r> Amsterdam, Administratiegebouw Hollandsche

Spoorweg-Maatschappij. A. F. SMULDERS, Utrecht. (Baggermachines, excavateurs, enz.). FRED. STIELTJES & Co., Amsterdam. (Amerikaansche — voor Stoomwasscherijen;. Uzerconstructiën. de Jongii' & Co., Machinef. »de Hollands. IJssel", Oudewater. H. E. OVING Jr., Botterdam, Haringvliet 74. » , Uzer en Staal. GEVEKE • & Co., Amsterdam.

Ijzerwerken, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden. Uzer en Staal. DIKEMA & CHABOT, Botterdam.

» H. E. OVING Jr., Botterdam, Haringvliet 74.

Zinkwerken. F. W. BRAAT, Kon. Stoomfabriek v. Zink enz. Delft.

ADVERTENTIÉN, G. VJLJST L.ENT & Co.,

Nieuwe Haven 145, ROTTERDAM,

leveren in alle metaalkleuren

NAAM- en MACHINEPLATEN,

met geguillocheerden ondergrond, verheven fijn gepolijste letter en rand, door middel van de Galvanoplastiek.

Vestigen speciaal de aandacht op "V7"omil5Lli.olc3.o Waamplatcn. Vervaardigen ook PLATEN van gegoten Brons en Zink. Ongekend lage prijzen. Monsters en Prijzen op aanvraag. Leveren ook fijn afgewerkte CLICHÉS.

' MAATSOTT APPTJ

tot Vervaardiging en Levering van Bouwmaterialen.

utrecht. Voorheen de Erven H. TRIP. Rotterdam.

Hollicks Prima Engelsche Portlandcement. SCHIFFERDECKER'S DUITSCH PORTLANDCEMENT. Eenige vertegenwoordigers voor geheel Holland der Kalkbranderij van V. Fallon Thiry te Namur. LUCAS Vuurvaste steen. COWEN Vuurvaste steenv

Engelsche, Fransche en Dnitsche Dakleien en Leiplaten. Stichtsche Steenfabriek en Utrechtsche Stoomtrasmolen. TUFSTEEN, TRAS, KALK, GIPS, ENG. AARDBUIZEN enz.

WIJSMAN & Co,

Houthandelaren,

voornamelijk in

JAVA-, TEAK- of DJATTIHOÏÏT

gevestigd te BATAVIA en SOERABAIA,

exporteeren heele ladingen

BALKEN EN DWARSLIGGERS

naar alle havens der wereld.

Alkmaarsche Uzer- en Metaalgieterij.

Fabriek van STOOM- en andere WERKTUIGEN te ALKMAAR,

SPECIALE INRICHTING tot vervaardiging van

BEVEILIGIHGSTOESTELLEN voor Spoor- en Tramwegen.

Des verlangd worden de toestellen ter plaatse opgesteld en geheel gereed voor gebruik opgeleverd.

Plannen met begrootingen worden op aanvrage gaarne verstrekt Steeds toestellen ter directe aflevering gereed.

Telegram-adres: Ijzergieterij ALKMAAR.

TVT.Tt. Bij dit nummer wordt verzonden het Alphabetlsche REGISTER over den JAARGANG 1891.

Bij dit nummer behooren twee BIJBLADEN, bevattende

Weerkundige en Waterwaarnemingen, Aankondiging en Afloop

van Aanbestedingen, Advertentién.

Gedrukt bij GEBR. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.