is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwikkeling, ontspanning en sociale verzorging v. h. Marinepersoneel

327 in dienst zijnde schepen $ 304

walinrichtingen * '

voor Commandanten van in zee zijnde eskaders .... $ 10.0UU Gereserveerd voor het bureau personeel voor onvoorziene

H $ 14.109

aanvragen «12 372

administratieve reserve ^

$ 191.000

Een gedeelte van dit bedrag wordt gebruikt voor een bijdrage in de kosten van de „Navy Motion picture service" door die schepen en inrichtingen, waar films worden vertoond, welke door de Marine van particuliere filmagentschappen worden gehuurd.

Voor genoemde schepen en inrichtingen wordt 30 a 35 dollarcent per man per maand bijgedragen, zoodat een bedrag van ongeveer $ 70.000 voor dit doel aan het bureau personeel teruggestort wordt.

De rest wordt gebruikt voor athletiek en sport, het huren van couranten en tijdschriften en aanschaffing van radio-apparaten.

De $ 10.000 voor Commandanten van varende eskaders wordt verdeeld over den Commandant van de U.S. Fleet, den Commandant van de Asiatic Fleet en den Commandant van het Special Service Squadron.

Deze bedragen zijn bestemd voor onvoorziene uitgaven. De $ 14.109 worden wederom voor onvoorziene uitgaven van bovengenoemde Commandanten gebezigd; verder voor andere schepen en voor inrichtingen.

Het vorige jaar werd een groot deel van dit laatste bedrag gebruikt voor aankoop van meer up-to-date bioscoop-projectieapparaten, jij

De voornaamste wijzen van besteding van de genoemde bedragen, door de Commandanten van schepen en inrichtingen zullen even nader m beschouwing worden genomen.

I. Bioscoop

Het Bureau of Navigation (bureau personeel^ huurt ieder jaar 2 copieën van 300 uitgezochte recente programma's.

Deze 600 films circuleeren over alle schepen, inrichtingen en legertransportschepen. Ongeveer 290 schepen, en inrichtingen maken hiervan practisch eiken avond gebruik.

Om te voorkomen, dat hierdoor concurrentie wordt aangedaan aan particuliere bioscoopondernemingen, wordt in het huurcontract de clausule opgenomen, dat men zich verplicht de films uitsluitend voor Marinepersoneel te draaien, zonder heffing van entree en, dat zij niet aan den wal vertoond zullen worden vóór een bepaalden datum.

37