is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwikkeling, ontspanning en sociale verzorging v. h. Marinepersoneel E-7103. Classification of means for improving morale

1. Improving the state of morale divides itself into two general classifications; the first, and by far more important, comprises the use of all military means, while the lesser includes amusement and recreation.

2. Under the military means for improving morale are grouped:

a. Lectures, letters, and memoranda to all officers on the psychology and science of handling man.

b. The removal of all unnecessary sources ot discontent, dissatistaction,

and annoyance.

c. Mental stimulation, good environment, information, and education.

d. Under supplementary means for improving morale are grouped amusement and recreation.

E-7104. Aide or assistant for morale duties.

The aide or assistant for morale must always keep clearly before him the fundamental facts that contentment of mind and comfort of body are the foundation an which the structure of good morale is built. This, plus the determination to succeed in the purpose for which the organization exists, constitutes the foundation and the frame-work. The complete structure embodies discipline, efficiency, pride in self, loyalty, community of purpose, willing obedience to orders, smart oppearance, and snap. When this structure is inhabited by a mind inspired by a great cause there exists an organization that will stand under stress and exhibit the greatest fortitude under adversity. Only line officers shall be assigned to duty as aides or assistants for morale.

B 1. Ship's Stores. (Zie staatje blz. (14)).

Voordat de ship's service er was, bestonden reeds de ship's stores; zoowel aan boord als aan den wal, te vergelijken met onze scheepstoko.

In de „U.S. Navy regulations, section 3" zijn de volgende bepalingen hieromtrent opgenomen.

De ship's stores mogen slechts bepaalde, met name genoemde artikelen verkoopen, n.1. die, welke opgenomen zijn in het „Manual of Supplies and Accounts". Andere artikelen mogen buiten toestemming van de „Secretary of the Navy" niet verkocht worden.

Het winstpercentage mag niet meer dan 15 % bedragen.

De netto winst moet volgens regelen, door den Secretary of the Navy te stellen, besteed worden: „for amusement comfort and contentment" van de schepelingen en hierover moet verantwoording worden afgelegd op het „Bureau of Supplies and Accounts" van het Departe-

^Ten hoogste 5 % van de netto winst kan door genoemd Bureau worden gereserveerd voor het vormen van een fonds, voor bestrijding van verliezen als waterschade van den voorraad a. b. of schade bij verschepingen e.d., welke verliezen billijkheidshalve niet ten laste van de scheepstoko kunnen worden gebracht.

Zooals reeds gezegd, wordt een belangrijk gedeelte van de winst gebruikt als bijdrage voor het huren van films.

41