is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwikkeling, ontspanning en sociale verzorging v. h. Marinepersoneel

Tenslotte mogen nog een paar getallen volgen, die een indruk geven van den omvang van dit departement. 30.000 Man maakten in 1937 gebruik van het zwembad, 34.000 toeschouwers bezochten de gymnastiekzaal, terwijl in totaal 72.500 man van deze gelegenheden tot sport profiteerden.

Onder het „social department" ressorteeren de bioscoop, de biljarts en andere spelen, terwijl door deze afdeeling ook verschillende feestavonden georganiseerd worden.

In 1937 werd voor de bioscoop uitgegeven $ 1.681,97, zijnde $ 1.010,63 aan films, $ 108,34 onkosten en $ 563 voor den filmoperateur.

Er waren in dat jaar 20.511 biljarters, terwijl nog 30.230 menschen deelnamen aan andere spelen.

Bij het eductional department houdt men zich bezig met cursussen in Spaansch, spraaklessen, muziek, terwijl hieronder ook ressorteeren een camera club, de bibliotheek en de leeszaal. In 1937 werden series lezingen gehouden o.a. over alcohol, over het huwelijk in het algemeen en over huwelijken van Marinemenschen, over het burgerschap, over de sit-down stakingen en andere recente wereldgebeurtenissen, enz.

Bij de lezingen waren 817 toehoorders aanwezig, bij de lessen 993, terwijl 439 menschen meegingen met sightseeing trips. 46.031 boeken en tijdschriften werden gelezen.

Het religious department hield 52 godsdienstige bijeenkomsten in het gebouw met 9010 bezoekers, terwijl 8741 man naar een kerk buiten het gebouw gingen, 429 bijbelbijeenkomsten werden gehouden met 6656 bezoekers, 1814 bijbels werden verstrekt, 3305 menschen werden opnieuw bevestigd en 58 aangenomen. Met bijna 2500 ouders werd gecorrespondeerd.

Meer nog dan voor de vorige afdeelingen geldt voor deze, dat het zoo moeilijk is een goeden indruk te krijgen van het werk, alleen aan de hand van cijfers, wat toch in dit bestek het eenige mogelijke is. In hoeverre het mooie ideaal van deze instelling verwezenlijkt wordt, hangt zoozeer af van het persoonlijk contact en de wijze, waarop alles beleefd wordt.

Tenslotte zullen nog enkele algemeene getallen worden gegeven en eenige cijfers uit de verantwoording over 1937.

In 1937 sliepen 94,847 man op de kamers en zalen en werden 60.266 maaltijden gebruikt.

In de bank werden $ 175395.— in bewaring gegeven, voor $ 162987.— orders verhandeld en $ 354885.—■ chèques verzilverd. 1476 Safeloketten werden gebruikt en gedurende het geheele jaar maakten 185197 man hiervan gebruik.

51