is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitenlandsche tijdschriften

Te Komsomolsk, 250 mijl van den mond van de Amoer, is een Marinewerf, waar kleine schepen kunnen worden gebouwd.

Proc. 12.39.

De Noordelijke route

Afgaande op voorloopige rapporten blijkt Ruslands arctische navigatie een gunstig seizoen te hebben gehad in 1939. Het aantal schepen, dat de verschillende havens aan de noordelijke route bezocht, is grooter dan in voorafgaande jaren en men rekent erop, dank zij de verkregen ervaring, dat in 1940 nog 2 a 3 maal zooveel schepen de route kunnen bevaren. Van een wetenschappelijk avontuur is het een normale handelsroute geworden.

De afstand Moermansk—Wladiwostok is 6250 mijl via de Noordelijke route en 13000 mijl via Suez-kanaal en Indischen Oceaan. Hoewel de beteekenis voor den handel groot is, weegt het defensiebelang ook zwaar, ondanks het feit, dat de route alleen gedurende de zomermaanden kan worden gebruikt.

Sedert 1932 hebben verschillende handelsschepen de route viceversa afgelegd.

In 1936 bevoeren 160 schepen de Noordelijke route, in 1937 werden ernstige tegenslagen ondervonden, doch in 1938 en 1939 zijn geen schepen in het ijs blijven steken.

Belangrijke diensten werden verricht door het Luchtvaartdepartementen; lange afstandsverkenners inspecteerden de ijstoestanden en 50 arctische stations verschaften weer- en ijsrapporten aan de schepen. Zwakke punten van de route zijn het gebrek aan brandstofstations en reparatiewerven. Men hoopt echter binnen twee jaar de arctische vloot van Siberische steenkolen te kunnen voorzien. Aan den bouw van een scheepswerf te Moermansk is eerst kort geleden begonnen; men hoopt er in 1940 mee gereed te zijn. De bevolking van de (ijsvrije) havenplaats Moermansk bedroeg in 1917 1000 zielen, thans 117.000. Far Eastern Survey 22.11.39.

Chili

Wil Chili kruisers aanschaffen?

Er zijn onderhandelingen gaande tusschen Italië en Chili over den bouw van 2 kruisers van 10.000 ton, welke met koper en nitraten zouden worden betaald.

Shipb. 6 Shipp. Ree. 19.10.39. Polen

De Poolsche onderzeebooten De „Marine Rundschau" spreekt zich zelf tegen Polen bezat bij het uitbreken van den oorlog 5 onderzeebooten, n.1. de „Sep", „Rijs", „Zbik", „Orzel" en „Wilk".

271