is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

De meest waarschijnlijke plaats die als uitkomst verkregen werd, was:

09O15/33/49 S : 102°22'20"17 E

Naschrift:

Dit artikeltje is grootendeels ontleend aan dictaten aan de hand van explicaties van de heeren R. Roelofs, Hoofdassistent bij Prof. Schermerhorn, en Dr. H. Hins, Hoofdobservator aan de Leidsche Sterrewacht, door mij, tijdens mijn detacheeringen te Delft en Leiden aangelegd. Van de geraadpleegde literatuur vermeld ik enkel „De Methode der Kleinste Kwadraten" van J. H. Luymes; van een tweetal andere werken, één Duitsch en één Nederlandsch, die ik destijds bij het samenstellen van mijn dictaten raadpleegde, ben ik helaas de titels en schrijvers vergeten.

De schema's van formulier I en II zijn gemaakt naar eigen ontwerp; stencils dezer schema's zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Moge dit artikeltje er toe bijdragen, dat het in de toekomst niet meer voorkomt, dat de coördinaten van een schroefpaal in een vaarwater waar men een keus van kenbare punten rondom heeft, met „veel pijn en martelen" worden bepaald uit een driehoeksbecijfering

met een kabelbord en een kroonboom als basis (Wien de

schoen past ).

Tenslotte nog enkele punten van belang: 1°. Een negatieve x c.q. een negatieve y beteekenen een breedteverandering om de zuid, c.q. een lengteverandering om de west.

20. Meestal is afronding in minuten voldoende. Alsdan gebruike

men 3437'7 instede van 206265". 3°. De tangens van het azimuth tusschen een punt S' en een punt N

is gelijk aan:

—, , (Lengte van N — Lengte van S') in meters tangTN (Breedte van N — Breedte van S') in meters

In de hydrografische tafelen is te vinden met hoeveel men de lengte- en breedteverschillen in boogsecunden moet vermenigvuldigen om deze verschillen in meters te krijgen.

Delta breedte in meters = delta breedte in boogsecunden maal m Delta lengte in meters = delta lengte in boogsecunden maal p

m en p op te zoeken met het argument middelbreedte van S' en N

504