is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diversen

vergemakkelijken, indien het vliegtuig wordt afgeschoten en op het water terecht komt. De vliegtuigen hebben twee zitplaatsen. De voorste kan ingericht worden voor bediening door een menschelijken piloot. Deze inrichting dient natuurlijk voor het stadium van proefnemingen. De achterste zitplaats bevat de robotinstallatie. De vliegtuigen zijn uitgerust met een Gipsy-Major motor, 130 pk, luchtgekoeld, welke een kruissnelheid van 145 tot 160 km/uur en een plafond van ongeveer 3000 m geeft. De max. snelheden moeten in de buurt van 210 km/uur liggen. Een bericht maakt melding van een duurvlucht van meer dan 3 uren, gedurende welken tijd het vliegtuig gestuurd werd vanaf de brug van H. Ms. „Neptune". Deze besturing werkt tot op een afstand van 16 km.

Over den aard en constructie van de installatie zijn geen gegevens verkrijgbaar. Alle berichten wijzen er echter op, dat de mechanismen naar wensch functionneeren.

Het feit, dat een aanzienlijk aantal Queen Bees vervaardigd en in dienst gesteld zijn, toont aan, dat de Engelschen meenen op het goede spoor te zijn. Verschillende van deze vliegtuigen zijn reeds neergeschoten door de bekwame Engelsche a.1. kanonniers. Vermeld zij nog, dat jongere berichten de ontwikkeling melden van een opvolger van de Queen Bee, bekend als de „Airspeed Queen Wasp".

Deze laatste Queen is uitgerust met een 355 pk Armstrong Siddeley Cheetah IX-motor. Ze is eveneens grootendeels van hout en veel sneller, dan de Queen Bee. Haar afmetingen zijn: vlucht 9.45 m, lengte 7.92 m, hoogte 2.66 m. De Queen Wasp kan uitgerust worden met drijvers of wielen.

Een studie van de prestaties van de Queen Bee onthult, dat deze iets beneden de eischen blijven. Te geringe snelheid is de voornaamste tekortkoming. Echter was de Queen Bee de eerste stap. De Airspeed Queen Wasp is ongetwijfeld een vooruitgang, zoowel in constructie, als wat de prestaties betreft.

De Amerikaansche ontwikkeling van een radiobestuurd doelvliegtuig is bij de Engelsche ten achter gebleven. Maar het vraagstuk heeft nu de aandacht. Reeds vóór de eerste spaarzame berichten over de Queen Bee ontvangen werden, legde de Chef van de Kustartillerie veel belangstelling aan den dag voor de ontwikkeling van een beter doel voor a.l.-geschut. In verband hiermede verzocht hij ongeveer een jaar gelden aan den Chef van het Air Corps, de mogelijkheden te onderzoeken, een robotvliegtuig te leveren. De Chef van het Air Corps verleende medewerking en men mag aannemen, dat de onderzoekingen bevredigend verloopen.

Met de eerste studiën van het Air Corps vielen samen de vervaardiging, door de Reginald Denny-fabrieken, van speelgoed-

585