is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 7

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbespreking

en zeering een wereld door-navigeerden en onder de driekleur brachten.

De „waarachtige beschrijving" 1599 (in Nederlandschen, in Engelschen en in Duitschen tekst) en de 5 journalen beslaan 225 pagina's, terwijl 45 blz. bijlagen het boek besluiten.

Een monument van hoog wetenschappelijk gehalte, van diepe wijsheid, van trouw en plichtsbetrachting, van fier zelfrespect en goeden wil zijn wij rijker geworden.

En wat wij den bewerker en den uitgever met dit boek gunnen, dat zeggen wij na uit een brief van Wijbrand Warwijck aan de Eerwardijge Heeren de Compe van Verre tot Amsterdam:

„Bidde Godt Almachtich dat hij ons ende de onsen een goede be„houde reys wil verkenen tot profijt van onse meesters ende onser „alder eer".

Kr.

Nederlandsche Snelzeilers,

de geschiedenis van de snelle Nederlandsche clippers zooals zij werden gebouwd aan de groote stroomen in in de negentiende eeuw, door Kapt. j. Oderwald; 247 blz., 50 — deels zeer zeldzame — afbeeldingen, 6 breede bijlagen; uitgave NV. Drukkerij en Uitgeverij J. H. de Bussy, Amsterdam 1940; prijs geb. ƒ 6.90.

Een trotsche clipper in vierkleurendruk, geschilderd door J. W. Heyting, zeilt U bij het openen van dit boek tegemoet. Het bovenste zeil, het grootbovenbramzeil, staat even kant als de buitenkluiver en de bezaan. Zóó is het heele boek: vol frischen wind, strak, kant, levendig, van boven tot onder en van voor tot achter. Kapitein Oderwald voert ons mede door een te-veel-versmade eeuw, langs nieuwe ideeën en nieuwe vormen, hij vertelt onderwijl over snelle reizen en snelle zeilschepen van vóór 1850, over leven en avontuur, maar vooral over de Clippers, die het mannenhart deden popelen van ingehouden vuur, zooals renpaarden snakken naar het bevrijdend startschot.

Wat een verrukkelijk boek! Wat een edele strijd, wat een durf, wat een romantiek, een kracht, een hoop, een wil!

Wat een mannen leverde Nederland toch aan de wereld en wat een goodwill schiepen zij voor het kleine land, waar hun wiegje stond!

Dit derde boek in de trits van deze boekbespreking levert opnieuw een overtuigend bewijs van onze grootheid, die pas in strijd geboren wordt. Deze boeken zullen hun werk doen voor onszelf en via ons, voor de wereld. Zij zullen onzen geest zuiver houden en ons onze eenheid teruggeven, doordat zij ons bewust maken van de

931