is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur jrg 14, 1899 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

register 1899.

V

Blz.

Vergadering' van de vakafdeeling voor electrotechniek ^

„ ,i » » spoorwegbouw

en spoorwegexploitatie 622 „ „ » voor werktuig- en

scheepsbouwkunde 506

Instrumentmaker (Examen voor) ••••„■ • ■ ■ • : fc7,' 61i Interruptor (Electrolytische), door J. M. G. Scheffer. Met plaat 89 Irrigatie. Zie Bevloeiing.

Kaaimuur te Antwerpen 240

Kaart des Rijks (Chromo-topographische) . ...... . , W

» » » (Geologische) ' R?«

Kabelverbindingen in en naar Indiö, door L. Dufour ■ .. • ;W

Kadaster en landmeetkunde (Vereeniging voor) ob»

Kalkzandsteenen . • ■ • • ■

Kamer van koophandel en fabrieken. Zie fabrieken. Kamers van arbeid. Zie Arbeid.

Kanaal (Dortmund—Ems) ■ • j?"

» (Financieele uitkomsten van het Suez-), . . . • • • ™

» Gent—Neuzen M' ' 2Xk

» Martia Garcia *<2

» (Merwede-) • •„ ■ • , „„

>, (Nicaragua-) V infi 9Q7

» Oranjekanaal—Weerdingervenen . . . . 99, 10b, 29/

» (Panama-) 123. Voordracht van G. E. V. L. van Zuylen 84, 180

» (Rijn—Elbe-) ~~

» Stolüen—Schaden—Kolhorn 434

I fvXtering fan het Noordzee-) 70, 99, .53, 278, 297, ^

Kanaalboordvoorzicningen met cementbeton, door J. H. v. Seters.

Geïll. 589. Door F. Dekker 641 Kanaalmaatschappij (Verslag der Suez-) over 1898 ..... 29/ Kanalen (Parallelwegen en parallel-), door H. Oostinjer. Met

plaat 165

» tusschen Maas en Scheveningen (Vervuiling der) . . 338

Kanalisatie van Westerwolde ' a?

Kerk (Bouw van een) te Rangoon fi

Kleppen (Vastzetten van veiligheids-) i4°

Klinkboutkoppen (Roesten van), door J. L. Terneden . . . . iud

Koloniën (Toekomst der West-Indische) . . • • • • • • • ltKS

Kookhuizen (Gebruik van nikkelstaai voor), van A F Yarrow,

door J. L. Terneden. 537 Koperleo-eeringen voor scheeps- en waterbouw (Duurzaamheid in zeewater van de meest gebruikelijke), door J. L. Teunedf.x.

Geïll. 311, 34ö

Kraanbruggen, door J. G. van Reigersberg Versluys. Met

BB ' plaat 35

Kracht- en lichtoverbrenging van de Nederlandsche fabriek van werktuigen en spoorwegmaterieel te Amsterdam (Electrische

3 installatie voor). Voordracht van C. Schellenberg 2t> Kraus (Prof. J.)

+KUN (A. van der) 90

Lamp (Electrische gloei-) van prof. Nf.rnst, door H. P. Geïll. 166 Landbouw (Verslag over den) in Nederland over 1896 en 189/ 207 Landengte tusschen Noord- en Zuid-Amerika (Doorgraving der).

Voordracht van G. E. V. L. van Zuylen 84, 180

Landhuishoudkundig congres (51ste Nederlandsch) 257

Landmeetkunde (Vereeniging voor kadaster en) .... ■ ■ bots

Landmeter bij het kadaster (Examen voor) 481,

» » » » ( » » adspirant-) . ... 30b

» » » » in Ned.-Indië (Wijziging in de voor¬

waarden van benoembaarheid tot) 123

» (Examen voor) 391' ^

Landsgebouwen (Organisatie van het personeel bij de) . ... 19b

Lauwerzee (Droogmaking der) 3/8

Leeraar (Oproeping voor) in scheikunde te Helder . . . ... , oUö

« » » » » technologie, enz. te Mid¬

delburg 270

» » » » staatswetenschappen te Helder . . 306

» » » » wiskunde te Alkmaar 366

» » » » l » Helder 306

» » » » » » Sappenneer 281

Lelt (C)

Lesseps' (Standbeeld voor Ferdinand de) 43, 558

Levering van ijzerwerken voor de Russische regeering . . . • £>ii Licht- en krachtoverbrenging van de Nederlandsche fabriek van werktuigen en spoorwegmaterieel te Amsterdam (Electrische

installatie voor). Voordracht van C. Schellenberg 25 Liernurstelsel en bevloeiingsvelden, door Daniël J. Sancties 309,

372. Door F. A. Holleman 342

Lightning, middel tegen roesten, door G. T. S 145

Linge (Beheer en onderhoud der) fj™

Lipkensfonds

Locaalspoorweg. Zie Spoorweg.

Loon (Bepalingen omtrent minimum) m het bestek voor oen

bouw van de Rijkspostspaarbank te Amsterdam 5b b fMinimumï en maximum arbeidsduur 517. Door W. A.

Blz.

Maas • 6 53 55

Maasmond (Verlegging van den) ' >

Machinedeelen (Vloeipapier voor reiniging van) ^'

Machinefabriek (Naamlooze vennootschap Zeister) .

» voorheen Gerr. Figee (Haarlemsche) ^

fMaclaine Pont . . • • • • -'■ •' *

Marine (Adspirant ingenieur bij de). Zie Ingenieur. Marinebegrooting. Zie Begrooting; Merwedekanaal. Zie Kanaal.

Metaallegeering excel silver (Nieuwe), door J. L. Ferneden . . »»

Mijn Paleleh (Exploitatie van den goud-)

Mijnen en spoorwegen in China . . • • • • • ■ • • • • J>, te Heerlen (Maatschappij tot exploitatie van Limburgsche steenkolen-), door H. L. C. H. Sarolea

Mijnindustrie op Gelebes • • ■

Mijnwet (Nederlandsche) . . . . . • 54> £m

Mijnwezen (Ingenieur bij het). Zte Ingenieur.

Moerasgronden in Noordbrabant (Productief maken dei) . 466 Monteurs van electrische installatiën (Examens voor) . . 392, bl8 Mortels en bepaling van hun mechanischen weerstand (karnen-

stelling van hydraulische), door L. Bienfait Uül. 1/3

+mouthaan (P. L) a/t' ' \n~

Museum (Koloniaal) te Haarlem

Natuur- en geneeskundig congres Nederlandsch) tejlaar- ^_

Newton en Huygens, door A. Huet. Met plaat • • 301

Nijverheid (Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van) 195, ^

Nikkelstaai voor kookhuizen (Gebruik ^ na m

Noordzeekanaal. Zie Kanaal.

fÖBACH (Dr. E. F. A.), door M. G • ^

Octrooi wet .• - ' ' " r>° „L, 'u e"

Olie voor stankafsluiting bij urinoirs, systeem Beunke. Geïll.' 4

Omnibus (Lifu stoom-), door W. Meischke-Smith . . . • • 273 Ongevallenwet (Aanneming van de) in de ^

» (Adressen in zake bezwaren tegen goaJ||rg 338

Onteigening van pereeelen ten behoeve van het maken eener brug junteigenmg van p ^ Wegtervoort (Proces in zake de) 224

Ontginning van steenkolenmijnen in Limburg . 123 146, 207, 393 >, » terreinen tusschen Suriname- en Marowijne' rivier 48»

21

» » woeste gronden ■ • ■ ■ • • •

Openbare werken (Verslag der ^^^^qZI 483 Opzichter (Benoeming tot) van den Waterstaat in Ned.-Indië . 86 P » (Examencommissie voor) van den Rijkswaterstaat . . 65o >, Oproeping voor) van den Rijkswaterstaat 454,500, 569, 584 » » aspirant-) der telegraphie. ... . 99

Oven (Vernrandings-) voor afvalproducten der openbare reiniging

1 door S. G. P. van Musschenbroek. Met p aat 149

Overlaten (Opheffing der Heerewaardensche) . . . . 8, l* . Ozon (Sterilisatie van drinkwater door), door A. Vosmaer. GedL ^

+P.\rst van NlJEVELT (Jhr. van) ^

-fPALM (R. C. van der) ^

Panamakanaal. Zie Kanaal. , ,.fir

Parallelkanalen en parallelwegen, door H. Oostinjer Met plaat 16o Pekelharing (25-jarig jubilé als hoogleeraar aan d s Po ytechnische School van Mr. B. H.), door B. A. van SANDici^Met ^

305

4-Pesters (W. O. E. Godin de). . . • . • • • • • • • • y(

Petroleum (Vervoer, afslag, verkoop en gebruik van). . . P% '

Pier (Wandel-) te Scheveningen . . ' 523

Polder De Bethune (Exploitatie van den) . . . • • • • ■ • Polytechnische School (Commissie voor examens B»d^^J-^ 940

( » » » B, art. 60'enC,

* ( artt. 61-65 der) 239, 240

, (Examens der). . 281, 297, 306, 337, 351, 462 » (Excursie van studenten der) ™**j£^.m

, ■■ ■ a \ ■ 423

» » (Inschrijving voor de) . . . • • •

>., (Oproeping voor de examens B^t^aUt. ^

» » (Plannen voor den bouw van een Mtuur-

>, (Verslag der) over 1897/981 . . * £ > » (Voorstel van G ' '.^Sgen aan de) 224 commissie ter behartiging der st»«ebeiai^ Pomp (Beproeving van een• MARSiMtoom-^ • ^ ^ ^

Pompen (Aanzuigen van), door J- C. Di.ix.hooh r

.. ^„„A ^ Annr P HÖV1G. Geilt. . • -

BaUMER

25 342

234

519

(Minimum) en maximum

56

528.