is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 47, 19-11-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ASPIALT-WEGEN EK DITO VLOEREN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJ MAND FOCKINK Kamer I en 2

AMSTERDAM.

NATUURL. ASPHALT

van

VAL DE TRAVERS

AMSTERDAM. ZWITSERLAND.

Tnnttïfrrft^t Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor ïlidfnl V ^.katlng-5ln^: Lawntenniscourts, Spinnerijen, Weverijen, Ververijen, Moutvloeren, Kelders Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Bruq- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz. U

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend.

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren

^ïjffir^ifc'ö^csie?.?^

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

Merlandsclie Maatschappij

VOOR

MON1ER.WERKEN

te AMSTERDAM. Directeur: J. N. Landré.

Cement-IJzerwerken

volgens de systemen Monier, Rabitz en aanverwante stelsels.

WATERDICHTE WERKEN,

als: Kelders, Reservoirs, Regenbakken, Daken, Privaatputten, Kuipen enz. Gewelven, Vloeren, Buizen, Tunnels, Muren.

Bescherming tegen brand. Brandvrije Helders. KANTOOR: 3e Weteringdwarsstraat 36, WERKPLAATS: Jaagpad bij den Omval (Weesperzijde)

JAN HAMER & Go.,

HEEREIVeRiLCHT 583,

AMSTERDAM.

HYDRAULISCHE-, ELECTRISCHE-,

STOOM- en HAND-

VEM&HEIDSLIFTEN,

voor:

Personen, Goederen, Spijzen enz.

Meer dan 5SO HFTEST in verschillende RIJKS-, «EMEESTTEen PARTICULIERE gebouwen, hier te lande, geplaatst. 3

KINDERDIJK en VLAARD1NGEN.

BalWs Buigzaam staalflraailtouw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJORRINGS volgens waterstaatsmodel.

3>fl"-A.-A.]VIXjiOC>55E3 VENNOOTSCHAP

ACCUMULATORENFABRIEK „MAARSSEN",

MAARSSEN bij Utrecht.

COMMISSARISSEN de HH. P. A. BOS en J. C. HEUFF te Gorinchem, J. P. HEIJBLOII te 's Gravezcmde en

•F. «T S. R. KIMMERMAair te Maarsseveen. Directeur: C. E. WOLFF.

FABRICEEREN en LEVEREN met STEEDS TOENEMEND SUCCES

ACCUMULATOREN voor ALLE DOELEINDEN.

Speciale afdeeling voor ELECTRISCHE IINSTALLATIEËN als vertegenwoordiger van

K.OLBEIV tSs C°. te VYSOCAN PRAG.

DRAAISTROOM-GESfERATOR BRAAISTROOM-MOTOR

waarvan o. a. eene van 250 en eene van 150 P.K. waarvan een aantal waaronder van 80 P.K.

voor^ Nederlandsche Rekening in aanbouw.

Gearuït by F. J. BEHNFANTE, yoorh.:j|A. D. SCHINKEL.