Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DÉN BOEKHANDEL

ϧ19\ No. 17

PH. SIMONS & CO., 's-Gravenhage Amsterdam - Rotterdam

, . , — 765

Fabriek van Kantoor- en Notitieboeken Bureau-Artikelen - Papier-Bewerking

Op de 3de Jaarbeurs te Utrecht Park Tivoli, Kamers NÉ. 4146B en 4147

H. F. DE CHARRO & ZONEN

PAPIERGROOTHANDEL - PAPIERFABRIEK TE EERBEEK

Hoofdkantoor: 's-Gravenhaoe. Telefoon Haag 780 en 76 0 758

\ Amsterdam, ,,'t Boekhuis", Heerengracht 124-128.

Bijkantoren: ( Telefoon: Centrum 2181

) Rotterdam. K. Hoogstraat 36a. Telefoon: 13901.

ALLE SOORTEN PAPIER

„Jaarbeurs Park Tivoli Stand 4104-4113 tegenover den Ingang"

ADVERTENTIÉN. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ 0.621/-;, elke regei meer 12^ cent. Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door Uisschenkomst van een lid: 1—5 regels ƒ1—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — '— — — — — — — — —

At'verteeren bij abonnement volgens tsriei — — —

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor nist-leden 20 cent per regei biï vooruitbetaling in bons. — — — — — — —

Van Advertentie!) op den dag vóór de uitgaaf 's mid dags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatstn niet worden verlangd. — — — — — — — —■

INHOUD

Officieel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Bestelhuis van den Boekhandel. - Faillissement W. van Es, te Zaandam. — Niet officieel gedeelte. - Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: J. C. Mekel f. J. Topman. - Faillissement. - Vennootschap. -Tarieven der interlocale telefonische gesprekken.De Meulenhoff-editie. - Drukletters en Iettermetaal. - Leer. - Ned. Verladersbond. Uit het buitenland. - Deutsche Gesellschaft für Auslandbuchhandel. - Betere papieren in Duitschland. - Dienst voor gesneuvelden. —- Advertentiën.

Typ. amst. hoek- en steenor. vfti, ellrrmam harms & cc.

Sluiten