Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 19 NIEUWSBLAD VOOR DÈN BOÈKHANDËL 259

Brinkman's Boekh., Amsterd. Fa.H.J.Gerretsen, 's-Gravenh. Wed. j. R. van Rossum,Utrecht.

Knop, Handelstechniek. *Dachsel, Bijbelverkl. O.T.4 dln. G. *T[mmerm.,Palliet. Ie of2euitg.G.

j. H. de Büssy, Amsterdam: Hector's Boekh., Rotterdam. -Oebrs. Schröder Amsterdam

Defoe.Robins.Crusoe.Pr.uitg.m.pl. Van Driel, Stabiliteit. Geb, EconomistJrfr, Wl&No. 6apart

Sleutelaar, Belasting. (Proefschr.). . „ „ H , „ .ST ^ Van Stockum's Antiq, 's-Grav.

Thorb, Aant. grondw. Ie ed. 1839. _ J-. H/ f..9\ v' HeteRen> f ™ ■ Daniels.Cat.bibl.Mi .v.gen. m.supp.

'Victor Hugo, De ellendigen. Casnmr.Wijsbegeerte. 2 d. of dl.II. Nederl. Patriciaat. Ie en 2e jrg.

~ r n.Mr-i KD Rpvorwllk _ ■ Boekh. v/h. C. Kooyker, Leiden. W. S. Terpstra, Steenwijk.

*Ravesteyn DVijfz^Tl Gel. k. d. "Blok.Gesch.H.stad.Nieuwe tijd.G. Boddaert, Pr. Almanzor's makk.G.

S" i C G Mai mberg Niimee-en Valkhoff's Boekh., Amersf.

4^^^^ El£oo%ar^n_^^ Vogels,lg Lameub^olland^ise.

_M ' >, o c i Fa. A. Vernout, Haarlem.

G. C. T. van Dorp&Co.,'s-Grav. Meijer & Schaafsma, Leeuw. EilkdeRoo Leven v P deRaetG

Karm. en Heeren.Technol.wrdnbk. *Adagianus, Lat, citaten. £ de Ro0lDe man. v.veertigjaar.G.

A. van Duijnen, Nijmegen. Boekh. „Ontwikkeling", Amst. Eilk. de Roo, Dubbele levens. G.

*Snouck Hurgronje, Atjeh. Wilde, Profundis. H. uitg. Z.g.k.d. Fa. J. W. Wolff, Deventer.

J. M. van Eck, Gorïnchem. Sincl., Wildern., vert. Wib. Z.g.kd. *Loosjes, Maurits Lijnslager. G.

Ten Bosch, Electr. school. II. Geb. Wilde, Portret D. Gray. Lof geb. Aangeboden :

J. Emmekino, Amsterdam. J. Ploegsma, Zeist. N. de Roo, 's-Gravenhage.

Flammarion, Rijk der sterren. *Pyttersen, Staatsalmanak. 1919. Rembrandt-bijbel. In afl. Mstb.

~E. P. F. Germs, Doesburg. Fa. C. W. M. Roskes, 's-Grav. Fa. A. Vernout, Haarlem.

*Gids, Juni en Juli 1918. G. k. d. Bolland.Boekd.spreuken.Voll.uitg. Oosting,Handwrdnbk.3edr.G.Mtb.

ALPAMIJ

DE ALGEMEENE PAPIER MAATSCHAPPIJ GERHARD LOEBER - G. H. BÜHRMANN «*

AMSTERDAM-ROTTERDAM-DEN HAAG-GRONINGEN

JAARBEURS STAND: PARK TIVOLi 4122-4125

heeft alle voorbereidende maatregelen getroffen, om de desorganisatie, die de oorlogstoestand in de magazijnvoorraden der beide vereenigde firma's heeft veroorzaakt te herstellen. Zij noodigt hare afnemers uit de bestaande monstercollecties te bewaren totdat de tijdsomstandigheden de samenstelling en uitgifte eener nieuwe gecombineerde monstercollectie mogelijk maken

Sluiten