Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919, No. 21 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

275

NEDERLAND ÉÉN

Album in Koperdiepdruk bevattend circa 60 opnamen Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Limburg met 16 opnamen van het officieel bezoek van

H. M. DE KONINGIN

Uitgegeven in opdracht en met medewerking van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken

Verschijnt einde dezer, aanvang e.v. week

Tijd voor aanbieding ontbreekt Honderden Exemplaren te verkoopen

Bestelt telefonisch of telegrafisch

Prijs ƒ 1.25 particulier

Aanbieding : 12 Exemplaren a f 0.STj2 netto

ZONDER PREMIE -:- MET GLASBILLET

WEENENK & SNEL - DEN HAAG

60 100

a ƒ 0.75 k ƒ0.65

UITGAVE

959

Sluiten