Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i4

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1019. No. 24

Bij DE ERVEN J.J.TIJL, te Zwolle, is verschenen:

Welk leger heeft Nederland in de toekomst noodig?

door

Mr.F. L.J.E.RAMBONNET

Reserve eerste luitenant der Artillerie

Prijs, part. ƒ 0.60, netto

ƒ0.45

Op aanvrage zijn exemplaren in commissie te bekomen. 1066

Zooeven is verschenen:

Oorlog en Vrede

als factoren tot

Evolutie in het Heelal

door

EX-PACIFIST

Prijs /0.60

Op aanvrage in Commissie verkrijgbaar.

N.V.BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VOORHEEN E. J. BRILL

Leiden, 22 Maart 1919 1083

Adverteerende Firma

vraagt toezending van advertentie-tarieven en proefnummers van alle Couranten, Tijdschriften, enz. Aan speciale offerten zal bijzondere aandacht geschonken worden

Te adresseeren aan: GASTON PREVEL, Astroloog Bureau T.A., Segherstr. 100 DEN HAAG 1079

VERSCHENEN: 1096

TWAALF SOENDANEESCHE EN JAVAANSCHE SPROOKJES

AAN HOLLANDSCHE KINDEREN NAVERTELD

door

B. ALKEMA

Prijs: Ingenaaid ƒ1.60, gebonden ƒ2.50

J. H. DE BÜSSY

Amsterdam, 21 Maart 1919

Aanbieding

Op de bekende voorwaarden tot 15 April a.s.: 1074

W. FRIEDHOFF Gas- en Oliemotoren

1. De Dieselmotor . . ƒ0.60

2. De Gasmotor...» 0.60

3. De Ruwe Oliemotor »0.95

4. De Benzine Motor . » 0.65

Bij 4 deeltjes tezamen

compleet »2.50

Compleet gebonden . »3.25

Deventer JE. E. KLUWER

Teruggevraagd

vóór 1 April voor de nieuwe drukken die ter perse zijn:

APPELDOORN en VAN VLIET, Oefeningen in het Stellen, IB,

4e druk.

HORN en DE GAST, Beginselen der Natuurkunde, 11e druk.

FIRMA JOH. YKEMA Den Haag 1077

NEDERLANDSCHE STAATSWETTEN

Editie

SCHUURMAN & JORDENS

Met ingang van 17 Maart a.s. worden de prijzen der Wetten veranderd en vastgesteld op:

ƒ 0.30 voor de Nos. 10, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 31, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51,

53, 56, 58, 59, 62, 63, 69, 71, 72, 74, 77, 78, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

ƒ 0.40 voor de Nos. 3,6,14, 18, 24, 25, 33, 34, 41, 55, 60, 65, 68, 70.

/ 0.50 voor de Nos. 30, 57, 64, 67, 75, 79, 81, 82.

ƒ0.60 voor de Nos. 9,21,52,

54, 73, 84. Wetboek van Strafvordering, Wet Regt. organisatie.

ƒ 0.70 voor de Nos. 1,2,26, 27, 49.

ƒ 0.80 voor de Nos. 4, 8, 17, 36, 45, 76.

ƒ 0.90 voor de Nos. 16, 32, 35. Wetboek v. Koophandel, Wetboek Burg. Rechtsvordering.

ƒ 1.10 voor de Nos. 7, 66.

ƒ 1.20 voor Wetboek van Strafrecht.

ƒ 1.30 voor de Nos. 11, 61.

ƒ 1.40 voor No. 5.

ƒ 1.90 voor Burgerlijk Wetboek.

Gebonden exemplaren der Wetboeken ƒ 0.40 hooger.

W. E. J. TJEENK WILLINK Zwolle, 15 Maart 1919 1087

Tijdelijke voor- ^ er» deelige aanbieding1

per 1000, perkament VISITEKAARTEN, form. lOV2x4i/2. Als proef 1000 stuks onder rembours, niet franco. 1088

BOEKH. v. KRALINGEN Leerdam

Sluiten