Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 25

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

325

1131

De bestelde exemplaren van

OOSTINGS

HANDELSWOORDENBOEK

4e druk — IN VIER TALEN — 4e druk ƒ 11.50 In linnen band f 13.50 In half leer 115.—

zijn verzonden.

Thans bij het opleven van den handel, is het dè tijd er goed mede te werken. Colporfeeren is loonend!

Een firma plaatste reeds 125 (een honderd, vijf en twintig) exemplaren.

GOUDA, 26 Maart 1919 G. B. VAN GOOR ZONEN

Bediende Indië

In een groenen Boekhandel op Java is plaatsing voor een goed onderlegd Bediende, circa 30 jaar, liefst ongehuwd, volkomen op de hoogte van het vak, kennis van moderne talen en goede manieren vereischten. Conditiën nader overeen te komen.

Brieven met uitvoerige inlichtingen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1125

L. S. SNIJDERS

Tollenstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN

a contant 1137

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie: Tijdschrift v- geneeskunde, jaarg. 1-62.

1123

N.V. NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN GEVOERDE LUXE- EN HANDELSENVELOPPEN TE VENLO - ELECTRISCHE ENVELOPPENFABRIEK

Wekelijksche productie méér dan twee millioen Handels-, Dienst» en Acte-enveloppen Bieden aan een partij enveloppen uitstekend geschikt voor het verzenden van drukwerken 1110

Sluiten