Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Naam Woonplaats °/0 Naam j Woonplaats %

Valkhoff & Co. . . . Amersfoort 0 Waltman, J Maassluis 10

Vecht, E. van der . . Amsterdam 10 Waltman jr., Techni-

Veen, L. J. l) • • . . Amsterdam 10 sche boekhandel en

Veen', P. Dz. 2) . . . Amersfoort 10 drukkerij, J. i). . . Delft 10

Veerman, L. J. . . . Heusden 0 i Willink, H. D. Tjeenk,

Velde, R. van der 3) . Leeuwarden 10 | & Zoon | Haarlem 10

Ven, J. F. van de . Baarn 0 j Willink, W. E. J. J

Versluys, A Amsterdam 0 j Tjeenk % '. . . . J Zwolle 10

Versluys, W., Uiige- I Wolters' (J. B.) Uit- j J Groningen Q

vers-maatschappij . Amsterdam 10 gevers-maatschappij, j \ Den Haag

Visser Azn., Firma P. Haarlem j 0 Wuestman, A. J. . . j Harderwijk

Voorhoeve, J. N.5) . 's-Gravenh. j 20 Ykema, Joh | 's-Gravenh. 10

_ Zonnebloem, Uitge-L

1) Vanaf l October 1918. vers-maatschappij De.j Apeldoorn 10

2) Opbandenwordteentoeslagvan500/0 geheven. ver>™ . S Rotterdam 10

3) Ingegaan 9 September 1918. ^wagcio,

4) De deeltjes der Bibliotheek voor sport en spel

en der Practische bibliotheek zijn verhoogd met

een toeslag van 5, 10, 15 en 25 cent per exemplaar. 1) De netto-prijs wordt verhoogd met 5 «/„.

5) Van dezen toeslag wordt den boekhandel 2) Van dezen toeslag zijn uitgezonderd alle peno 15 »/„ in rekening gebracht. dieke uitgaven.

Veranderingen voor de eerstvolgende lijst, en opgave van die uitgevers wier naam nog niet op deze lijst voorkomt, worden ingewacht tot uiterlijk 15 Juni a.s.

Sluiten