Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KÏEÜWSBLA5 VÓÓR DÉt4 BOEKHANDEL

1919. No. 28

Schoolschriften

Aanbieding gevraagd van schoolschriften 4 of éVsj vel, het ordinairste papier kan dienen, dienen voor kladschrift.

Aanbiedingen aan PIERRE SCHAFFHAUSEN, te Roermond, met monsters. 1272

PRIMA ZWAAR

OMSLAG-PAPIER

TE KOOP AANGEBODEN

uitstekend geschikt voor te brocheeren boeken a f 18.50 per riem.

Monsters op aanvrage bij de N.V. v/h. J. GILTAY & ZOON, te Dordrecht. 1281

Te koop aangeboden

een goed onderhouden Bibliotheek, bestaande uit ± 1000 van de nieuwste romans.

Te bevragen BRINKGREVE'S BOEKHANDEL, te Deventer. 1256

GAREN opvsj0°re,en

Garennaaimachines TE KOOP AANGEBODEN a / 30.— per K.G.

Adres: N.V. v/h. J. GILTAY & ZOON, te Dordrecht. 1282

ADRESBOEKEN

FELIX P. ABRAHAMSON te Amsterdam, verzoekt geregelde toezending ten vervolge van alle nieuw te verschijnen plaatselijke adresboeken in Nederland.

1277

Z.J. KONING Gzn.

te Oostwolde (Oldambt)

Uitgever van Christ. samenspraken, dichtbundels, voordrachtboeken, enz. vraagt overname van fondsartikelen op dat gebied.

Monsters met opgave van prijs en getal ex. (los, ingenaaid of gebonden) worden gaarne ingewacht. 1267

BROCHEER~en BINDWERK

PfiRIUWERK a PAMIB-BiDWERK

LINIEEREH

GOED en VLUG n.v. boekdrukkerij ei binderu

v/h firma J.C&W.ALTORFFER MIDDELBURG

Teruggevraagd

ter ruiling voor Hen druk:

P.KATPzn., Kleine Nederlandsche Spraakkunst, 10e druk.

Ruil-ex. worden ingewacht vóór 15 April a.s.

W. J. THIEME & CIE.

zutphen 1273

Teruggevraagd

vóór den 14en April ter

ruiling voor den nieuwen druk:

DUBOIS, Exercices et Traductions. II. 13e

druk.

Na genoemden datum worden geen ruil-exemplaren meer aangenomen. 1254 's-Bosch ROB1JNS & CO.

ZELDZAAM AANBOD

Volledig Belgisch dagblad 1915—18, aan meestbiedende. Bod onder f120.komt niet in aanmerking.

Brieven aan W. J. VAN HENGEL, Boekh., te Rotterd.

1280

Opvraag ter ruiling

Van: 1260 Biller en Valkhoff, Précis,

4ième éd.

Claassen en Hazeloop, Groenteteelt, 5e druk

Lect. Class. No. 36, Andromaque

Ploetz Reinders, Vocabulaire, 8'ème éd.

Stories and Sketches:

No. 4 Sign of Four

„ 7 Lady of the barge

„ 13 An ideal Husband,

2"d éd.

S. en J. Editie:

No. 11, Militiewet, 2e druk

„ 57, Veiligheidswet,

9e druk

„ 80, Vogelwet, 2e druk

zijn herdrukken in bewerking. Ruil-ex. kunnen tot 15 dezer worden teruggezonden.

W. E. J. TJEENK WILLINK 3 April 1919

Gevraagd door J. v. d. Ham Jzn., te Hellevoetsluis : Buis, Bettekee; Curwood, Onheilspad; Eckeren, Ida Westerman; Francois, Als stuurl. schepen; Hoven, Suikerpaleis; Keuning, Appie Nijland; Metz-Koning, De Bannenburgh; Orczy, Fernande; Ring, Broze geluk; Rutgers, Berusting: Sick, Ela van Vliet; Timmermans, Pallieter; Bordeaux, Strijd des levens. Alles gebonden. Aanb. p. post. 1255

Sluiten