Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 28 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

371

Teruggevraagd

vóór 21 April a.s., in ruil voor nieuwen druk:

v. MEEUWEN, Alg. Handelskennis, 8e druk;

v. KETEL 6 v. HORSSEN, Beginselen Boekhouden II, 9e druk.

Hoogachtend 1292 G. DELWEL

's-Gravenhage, 7 April '19

Van:

1266

PLUIM, Oef. bij de Eenv. Spraakkunst

PLUIM, Taalcursus 2 en 3

BERGMAN & VAN DER GAAF, Eng. Handelscorrespondentie,Handelsonderwijs, Dl. 4

is een herdruk ter perse.

Ruil-ex. worden ingewacht vóór 18 April.

Purmerend J. MUUSSES

TERUGVRAAG

v. GOGH-KAULBACH, Levensdoel, 2e dr.

BOREL, Wijsheid en Schoonheid uit Indië.

BOREL, Het Jongetje,

4e dr.

BOREL,Het zusje, 2e dr. BOREL, Kwan Yin.

Frissche exemplaren van bovenstaande uitgaven kunnen vóór 1 Mei teruggezonden worden ter ruiling Voor den nieuwen druk.

P. N. v. KAMPEN & ZOON Amsterdam 1268

N.V. V/H J. GILTAY ZN.

Electrische Boekbinderij

Leveren thans weder heel linnen

STEMPELBANDEN

Vraagt monsters en modellen 1271

Telef. Int. 165 - Dordrecht

H.H. BOEKHANDELAREN!

Wij kunnen weder Rood Zegellak en Bruin Paklak leveren.

VRAAG OFFERTE

NEELMEIJER & CO. APELDOORN 1251

Gezocht: Brinkman's Catalogus 1890-1918, in

goeden staat verk.

Aanb. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1285

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert.: Kath. Nederland, 2 dln., linnen; Robbers, Verz. romans, ing. of gebonden. 1257

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert.: Amsterdam in de 17e eeuw. 1274

Gevraagde en Aangeboden Boeken

J. C. & W. Altorffer, Midd. *Onze Eeuw. Ie jrg. •Stemmen d. tijds. Ie, 2e jrg.

v. Benthem & Jutting, Middelb. "De Meester, Dwaalpaadjes. Geb. •Rolland Holst, Rev. massa-actie.

N. A. C. Bijl, Alkmaar. •Sankey, Opwekkingsl, 1,11, UI.Geb.

De R.K. Boek-Centrale, Amst. •Hermans, Gesch. rederijkers in

N.Br. 1867. Bosch.

D. Bolle, Rotterdam. Pierson, Intimis. Geb.

T. J. Borgesius, Sappemeer. Fliegende Biatter. 1918. Gel. Illustr. London news. 1918. Gel. Doopsgez. jaarboekjes. 1-10 ex.

Gebrs. v. Brederode, Haarlem. Flammarion, Rijk d.sterr.nedr.G.

E. Broekhuis &ZoNEN,Hengelo. Ten Bosch, Electr. school. Dl. II. G.

Burgersdijk & Niermans, Leid. v. Andel, Evangelie v. Lucas, v. Andel, Paulus 2 br. Timotheus. v. Andel, Paulus 2e br. Corinthe. Baronius, Martyrolag. romanor.

Antvv. 1613. Christend. en maatsch. 5 series. Bekker,Le monde ench. Amst.1694. Pauwels d.Vis,Dict.biogr.d.Belges.

Bruss. 1843. Piron, Levensbeschr. u. mannen

v. België. Mech. 1860. Vossius, De Jesu Chr. genealogia.

1643.

v. d. Linde, Ant. Bourignon. Kuyper, De gem. gratie. Dl. 3. Adama van Scheltema, Grondsl.

nieuwe poëzie. Adama v. Scheltema, Uit d. dool. Enk & Plooy, Aetalis imp. script.

gr. et lat.

J. F. van Druten, Sneek. De Natuur. 1918. Gel.

J. Emmering, Amsterdam. Querido, Oude waereld. Kautsky, Erfurter Programm.

Hector's Boekh., Rotterdam. Adresb. v. Leiden. Oude jrg. k. d. Adresb. v. Nijmegen. Oude jrg.k.d. Borel, Het zusje. Geb. Adresb. v. Nederl. ed. N. & v. D.

Heerenv. Boekh., Heerenveen. •Gugel, Gesch. bouwstijlen.

G. van Herwijnen, Dordrecht. Tijdschr. Oliën e.vetten.No.26.3ej.

Sluiten