Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

376

NIEUWSBLAD VOOR DËN BOËKHANDEL

1919. No. 29

Kreukniet, W.: Uitwerkingen der opgaven voorkomende in Practisch boekhouden. 's-Gravenhage, G. Delwei. 8». [235x 16]. III. lle druk. (82 blz.). ƒ 1.50

Lenin, N.: Staat en revolutie. De leer van het Marxisme, over den staat en over de taak van het proletariaat in de revolutie. Vertaald door H. Gorter. Uitgegeven door de Communistische partij. Amsterdam, J. J. Bos & Co. 8°. [23 x 15]. (II, 136 blz.).

ƒ -.80

Léon, Mr. D.: De rechtspraak van den Hoogen raad, gebracht op de artikelen derstaatsen burgerlijke wetten, besluiten en verordeningen, alles met ophelderingen en geschiedkundige toelichtingen, verwijzingen enz. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. 8°. [235x 155].

Dl. II. 3e druk. Afl. 3. Rechtspraak op het burgerlijk wetboek. Boek IV. 4e ged. 3e druk, herzien en tot 1 Juni 1918 bijgewerkt door mr. A. J. van Schelven. (XXIX, 512 blz.).

ƒ 14.30

Maandbericht van het bureau van statistiek der gemeente Amsterdam. 25e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). [Amsterdam, Johannes Müller]. Fol. [305x23].

Per jrg. (12 afl.) ƒ 2.50

Meulen, D. van der: Blijde jeugd. Leesboek ten dienste der lagere scholen. Nieuwe serie. Deventer, JE. E. Kluwer. 8°. [195 x 135]. 5. 2e druk. (114 blz., m. fig. tusschen tekst).

ƒ -.50

Opnieuw geplaatst met verbeterde prijsopgaaf

Neljenesch, D. W., zie: Stenfert Kroese, H. E., en D. W. Neljenesch.

Notulen van de staten van Zeeland. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Fol. [33x21].

1583-1586. (III, 581, 1 blz.). Geb. ƒ 25.—

Nouhuys, H. van: De chemische controle op het molenstation der Java-rietsuikerfabrieken. Handleiding ten dienste van het onderwijs in de chemische controle van het Fietsuikerbedrijf aan middelbaar techniscfté scholen en suikerscholen. Deventer, JE. E. Kluwer. 8°. [215x155]. (27 blz.).

ƒ 1.90

Onsman, Inte: 'N uitgeknepen citroen. Tooneelschets in één bedrijf. [4 m., 2vr.] 3e druk. Naarden, Haverman's Moderne tooneel-bibliotheek. 8". [195 x 135]. (44 blz.).

ƒ -.90

Regeeringsalmanak voor NederlandschIndië. 1919. Batavia, Landsdrukkerij. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. 8°. [225x 14]. 2 dln. (XXIII, 713, 563; XXXVIII, 1076 blz.).

ƒ5.-

Sloet, Dr. D. A. W. H.: De tijd van Christus' geboorte. Bussum, Uitgevers-maatschappij vrhn. Paul Brand. 8«. [21x161. (VII, 76 blz.). ƒ1.25

Sprenger van Eyk, Mr. J. P.: De wetgeving op het recht van successie, van overgang en van schenking, toegelicht. 5e druk, opnieuw bijgewerkt door B. J. de Leeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 8°. [24x 16]. (VI, 1022 blz.). Geb. ƒ 18 —

Sprenger van Eyk, Mr. J. P.: De wetgeving op het recht van successie, van overgang en van schenking, toegelicht. 5e druk. Slotafl. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff.

Statistiek van den handel en de in- en uitvoerrechten in Nederlandsch-Indië. ['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff]. Gr. 8". [275 x 22].

1916. 1. Samengesteld bij het hoofdbureau der in- en uitvoerrechten en accijnzen. Batavia, Ruygrok & Co. 1917. (IV, 115 blz ).

Gecart. ƒ 1.50

1917. 2 a. Java en Madoera. Samengesteld bij het hoofdbureau der in- en uitvoerrechten en accijnzen. Batavia, G. Kolff & Co. 1918. (III, 161 blz.). Gecart. ƒ 2.-

2 b. Buitenbezittingen. Samengesteld bij het hoofdbureau der in- en uitvoerrechten en accijnzen. Batavia, G. Kolff & Co. 1918. (III, 181 blz.). Gecart. ƒ 2 50

3. Samengesteld bij het hoofdbureau der inen uitvoerrechten en accijnzen. Batavia, G. Kolff & Co. 1918. (VII, 314 blz.). Gecart. ƒ 5 —

Stegenga Azn., P.: Jezus Christus en de arbeid. Preek over Marcus 1 : 16 en 17, gehouden op 23 Februari 1919 in de Nieuwe Luthersche kerk te Amsterdam. 2e druk. Amsterdam, Firma B. van der Land (P. van der Kamp). 80. [195x 135]. (23 blz.). ƒ-.20

Stenfert Kroese, H. E., en D. W. Neljenesch:

Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling. Arnhem, Boek-, courant- en steendrukkerij vrhn. G. J. Thieme. [Arnhem, Boekhandel Hijman, Stenfert Kroese & Van derZande]. 8°. [235x 16]. (IV, 424 blz., m. 1 portr., 1 uitsl. krt. en pltn. en krtn. tusschen tekst).

Geb. ƒ 4.—

Teresia, De hl.: Werken. Uit het Spaansch vertaald door dr. Titus Brandsma, dr. Eugenius Driessen, dr. Hubertus Driessen en dr. Athanasius v. Rijswijck. Bussum, Uitgevers-maatschappij vrhn. Paul Brand. Gr. 8°. [25 x 165].

II. Het boek der kloosterstichtingen, regel en constitutiën, wijze van visatie. VerUald door dr. Athanasius v. Rijswijck. (XII, 356 blz., m. e. pit.). ƒ 4.25; geb. ƒ 5.50

Tijdschrift, Indisch,voorspoor- en tramwegwezen. Red.: Ir. M. C. van den Broeke, ir. J. H. Müller jr., ir. M. Middelberg, P. J. d'Artillact Brill, mr. J. A. R. C. ten Raa. 7e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Tegal, J. D. de Boer. 's-Gravenhage, Bureau van administr.: Van Bleiswijkstraat 145. Fol. [32 x 24]. Per jrg. (12 nrs.) ƒ 10.—

Afz. nrs. a » 1.—

L

Sluiten