Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 30

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

399

„Nieuw Algemeen Effectenblad"

Uitgave M. M. OLÏVIER, Amsterdam

Tengevolge van de met 1 April j.1. in werking getreden verhooging der drukkers- en zetterskosten zien wij ons genoodzaakt voor 1919 een toeslag te heffen op den abonnementsprijs van f3.— per halfjaar, hierop kan geen korting worden verstrekt.

De abonnementsprijs is sinds 1 Januari j.1. per halfjaar ƒ7.50, fr. p. p. f8.— met 20 % voor den boekhandel. Den inteekenaren wordt per circulaire van dezen toeslag kennis gegeven. 1370

AMSTERDAM, 15 April 1919 M. M. OLÏVIER

Verschenen:

DIE SAAIER

en andere nuwe gedigte

VAN

JAN F. E. CELLIERS

Prijs, gebonden f2.20

Aanbiedingsvoor waarden geldig tot 20 April 1919.

J. H. DE BUSSY

Amsterdam, 11 April 1919

N.B. Dit boek gaat niet in commissie. 1366

Voor meestb. te koop aangeboden in één koop of afzonderlijk: Innen, Dekoration 1907-1918, in afl.; The Studio 1905 en 1906, in afl.; Sluyterman, Oude binnenhuizen, in portefeuille; Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland; v. d. Empire-zur Biederrneyerstijl, in portef.; Vogelensang, Oud-Holl. meubelen; Godefroy, De Empire stijl; La Decoration, 40teekeningen; Pregnot, Décors, interieurs; Havard, Dict. de 1'ameublement. Deze werken zijn als nieuw. Pyttersen, Staatsalm. 1919, nieuw.

Br. no. 454 Boekh. Firma R. LOS, te Bussum. 1365

BHUMi

PMTUWRKm PAfflltMR-BIRÜWBS

LINIEEREN

goed ew vlug N.v. BOEKDRUKKERIJ aBINDERU

% firma J.C.&W.ALTORFFER MIDDELBURG

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post. Gevraagd :

G. L. van den Berg, Leiden. Groen v. Pr., Handb. gesch. vad.

I. Bergsma, Dokkum. Querido, Oude waereld. Geb. Heijermans, H., Ie hulp bij ongel. De kapelaan v. Liestermonde. Geb.

Fa. A. Binn. OvERDiEP,Heerenv. Pott, Aardr. woordenb. Nederl. Gunning, Verz. opstellen. 1,2..G. Boudier-Bakker, Kinderen. Geb. Top Naeff, Voor de poort. Geb. Wirtz, Method. v. chr. scholen. Ernst, Asmus Semper alsjongel.G. Kropveld, Wij jonge mannen. 3 ex. Twain, Prins en bedelknaap. Geb. Bavinck, De nieuwe opvoeding.

Fa. L. J. C. Boucher, 's-Grav. 'Camera obscura. Luxe ed.Pr.uitg. "Jacobs, Vijf jaar onder water. 'Kipling, Stalky & Co. Holl. *Borel, Wijsh. en schoonheid.

J. B. v. d. Brink & Co., Zutphen. 'Geesink, 's Heeren ordonn. Geb.

J. Bruin Az., Zaandam. De Vries, Beschr. meetk. I. Beekman, Wisk. vraagstukken. Henry, Oude Test. 6 dln. Geb.

H. J. Dieben, Leiden. 'Borel, Daghet in 't Oosten. 'Gedenkb. Eur. oorl. I, II, III.

A. Dorsman's Boekh., Noordw. Osselen v. Delden, Das en Dos. Osselen v. Delden,Jod.v.Elspeet.G.

J. Emmering, Amsterdam. CampbelljAnnales de la typ. Néerl.

G. H. Helderman, Amsterdam. Josseau.Fr.du créd fonc.Par.'1853. Dumonceau, Grónd- e.landb.cred. Buys, Hypotheekb. Haarlem. 1861. Olivier, Ov.grondcred. Gork. 1855.

P. A. Hemerijck, Amsterdam. 'Limburg, Asser. dl. III. Kplt. Ant.

W. J. van Hengel, Rotterdam. Querido, Menschenwee. Nieuwe gids. 1918. Betz, Walewein.

H- A. Kramers & Zoon, Rotterd. Coster, Uilenspiegel.

Allert de Lange, Amsterdam. Chavannes, Le modèle. Buiten. 1918. Gelezen.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. 'Mannen en vrouwen v. bet., oude

reeks. Dl. 1-19, losse nrs. uit dl.

20, 21, 23, 26, 29, 33, 38, 40, 42. •Geesink, 's Heeren ordonnantiën. 'Koetsveld, Gelijken. v.d.Zaligm.G. 'Schuller t. Peursum.Don Quichot.

Martinus Nijhoff, 's-Grav. Fabius, Voordr. munt- en bankw. Geer, Notice sur la fam. 1843-57. Trip, Fam. Trip. 1883. Kernkamp, Sleutels v.d. Sont.1890. Kobus, Rivecourt, Biogr. hndwbk. Leupe,Invent.krtn.rijksarch 1867,71 Scheltema, Rembrandt. 1853. Meinsma, Gesch. Ned. Ind. Muller, Maison Holl. 1891.

Sluiten