Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 33

Gelezen tijdschriften uit de Oorlogsjaren

1915 tot 1918 van alle soort: Letterkundige, Wetenschappelijke, Vaktijdschriften enz. mits vol- mt ledige jaargangen, gelieve men aan te bieden aan

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen

Tentoonstelling van Kinderlectuur

Het bestuur der Openbare Leeszaal en Boekerij,

Oranjesingel 2a, te Nijmegen, besloot tot het organiseeren van eene Tentoonstelling van Kinderlectuur en noodigt hierbij Heeren Uitgevers van Kinderlectuur en plaatwerken (voor kinderen tot 11 a 12 jaar) beleefd uit 'n exemplaar van al de bij hen verschenen werken voor die Tentoonstelling te willerr inzenden, zoo mogelijk als presentexemplaar te willen afstaan. De tentoonstelling zal voor een ieder gratis toegankelijk zijn en belooft eene uitstekende reclame te worden voor Heeren Uitgevers van bovenbedoelde werken. 1491

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Wijnstraat 27 - Tel. 13907

levert "53 Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

TERUGVRAAG

ter ruiling vóór 10Mei:

BOUMAN c.s, Handelsrekenen HA, 11e druk.

BRINKMAN & ZOON Amsterdam 1486

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL h54 werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

G. VORMER, Den Haag, vraagt aanb. p. post van : Tijdschrift voor privaatrecht, notariaat en fiscaalrecht, alle jaargangen ingenaaid of gebonden. 1463

DIXON'S BOEKHANDEL, te Apeldoorn, zoekt: wt

Winkler Prins, Encyclopaedie, 3e druk. Gebr. k. d.

N.V. HUBERT DE GROOT S KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem Drukwerken 1461

Sluiten