Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 34

DEELGENOOT

In een sterk vooruitgaande zaak wordt een flinke jonge man als deelgenoot gevraagd.

Brieven met uitv. inlicht, onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1522

Biedt zich aan een flinke PAKKNECHT, 13 jaar werkzaam bij een groote firma (Boek- en Kunsthandel) in Amsterdam. Leeftijd 36 jaar, gehuwd. Brieyen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1517

JUFFROUW, 22 jaar, eenigszins bekend met moderne talen, goed adm. onderlegd, bekend met bestellen en factureeren, en goed met publiek kunnende omgaan, biedt zich aan voor Boeken (of) Muziekhandel. Reeds vier jaar in grooten muziekhandel werkzaam. Prima ref. teii dienste. Br. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1503

H.H. Uitgevers

Eigenaar eener flinke ingerichte en uitstekend rendeerende Boek- en Handelsdrukkerij (36 jaar P.G.), zoekt in relatie te komen met Boekhandelaar-Uitgever, volkomen met het uitgeversbedrijf bekend, om voor gezamenlijke rekening een fonds te stichten of een bestaand fonds uit te breiden.

Steller dezer is ook genegen eene Uitgevers-Mij. te helpen stichten, waarvoor eventueel ƒ 20.000 beschikbaar.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1528

1 Mei 1919 is onze zaak gesloten

BURGERSDIJK & NIERMANS

«TEMPLUM SALOMONIS»

LEIDEN

1506

WAARSCHUWING

Tot nadere aankondiging kunnen wij geen ingenaaide boeken uit ons fonds ruilen voor gebonden exemplaren.

BLANKWAARDT 6 SCHOONHOVEN

Rijswijk (Z.-H.). 1521

'AANMAAK VAN

. PRENTBRIEFKAARTEN j

rl

;WEENENK*SNELDEN HAAG.

N.V. HUBERT DE GROOT S KANTOORBOEKENFABR1EK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem Drukwerken 1501

Sluiten