Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 34

Door ons werd vrij algemeen in commissie gezonden van

HAASTERT, Eenige Beschouwingen over het Vraagstuk der Criminaliteit. 1526 Prijs 25 cents

Meer Commissie-Exemplaren op aanvraag.

TEULINGS'UITG.-MIJ.

's-H ert0genb0sch,28April' 19

Sleeswijk's Kaarten

-etaleeren, iszeverkoopen.

Laat ze dus nimmer in uw etalage ontbreken. 1502

Monster en prijs gevraagd van Kinderprenten, ter ver= vanging van Funkes prenten

Fa. J. H. BRINKGREVE Arnhem 1507

TERUGVRAAG

Commissie-ex. van

OPPENHEIM, Ned. Adm. Recht

H.H. Boekhandelaren die commissie-exemplaren ongebruikt hebben liggen en geen uitzicht tot plaatsing hebben zullen ons met terugzending vóór 6 Mei verplichten. 1511

DE ERVEN F. BOHN Haarlem, 23 April 1919

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 1500

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie, ingenaaid, zind. gel. kan dienen: Westland, Levenswond; Easton, Jaren van strijd; Eckeren, Anni Hada; De stem die verklonk. 1527

J. C. WILLEMSEN, te Oss, vraagt, aanb. per post: Afzonderlijke deelen of complete serie L. van Ollefen, De Nederlandsche stad- en dorpsbeschrijver.

Handelaren in oude boeken en prenten worden beleefd verzocht mij hun adres op te geven, ten einde met hen nader in geregelde relatie te kunnen treden. 1536

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie: Wallis, Koning vreugderijk, geb.; In en om Soerabaia. 1510

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Gevraagd :

W. Bergmans, Tilburg. •Winkler Prins, Geïll. encycl. L.dr.

Erven W.A.Beschoor, 's-Grav. Gunning, Van Babel n. Jerusalem.

Bkh.v.d.Zend.studier., 's-Grav. •Barclay, Rozenkrans. Geb. Nw. •Murray, Ziende op Jezus. i. of G. •Guerber, Mythen midd. Geb. Nw.

Ë. J. Brill, Leiden. •Boissevain, Gemeentewet. •Cremers, Gemeentewet. •De Monchy,Alg.regl.poldersZ.-H. •Schepel, Wegenrecht. Nederl. •Thorbecke, Parlem. redev. ontw.

gemeentewet 1851.d.v.d.Hoeven.

E.Broekhuis &ZoNEN,Hengelo. Asser, Burgert, recht. Dl. I-V. G. v. Hamel, Strafrecht. Geb. Simons, Ned. strafrecht. 2 dln. G. Molengraaff, Handelsrecht. Geb. Veegens, Burgert, recht. Dl. 3. G.

burgersdijk & NlERMANS, Leid.

•Schevichaven, Penschetsen Nijm. *Weekbl.v.privaatr.enz.l900e.verv.

J. H. de Bussv, Amsterdam. Jaarb. mijnwezen 1890, '91, '92,

'94, '95, '96, '97, '98, '99.

J. Cikot, 's-Gravenhage. Steijnen, Maagdelijkheid.

De Gebrs. Van Cleef, 's-Grav. BijIe'veld,Coöperat. e. social.(Diss-)

Kemink & Zoon's Boekh., Utr.

Handl. onderw. techn. hoogesch.1. H. A. Kramers & Zoon, Rotterd.

'Webster, Vadertje Langb. Gec. g.

•Webster, J. Greer home. Gec.g.

*Sick, Loutering. Geb.

•Herckenrath, Fransch woordenb. Meijer & Schaafsma, Leeuw.

•Michelsen, 3 j. i/h. poolijs. G. Nw.

•Querido, Oude waereld. i. Geb. Mensing & Visser, 's-Gravenh.

Moltzer, Gesch.v.h.wereldl.tooneel in Nederl. gedurende de middeleeuwen.(Gebr.v.d.Hoek,Leiden).

Gallée, Bijdrage t.d. gesch.d.dram. vert. in Nederl. ged. de middeleeuwen. (Kruseman, Haarlem). Fa. P. B. Nieuwenhuijs, Breda.

•Revue d. d. mondes 1919. (Gel.). P. Noordhoff, Groningen.

'Oppenheim, Ned. adm. recht. Alex. M. J. PoMPE,'s-Hertogenb.

•Prinssen, Ned. letterk. gesch.Geb. S. Gouda Quint, Arnhem.

v. Alphen, Feestgesch. jeugd.1872.

Keiler, Boek d. fabelen.

Abendanon, Ned. Ind. rechtspr.

Wapentafelen v. steden en prov. Scholtens iiZooN, Groningen.

'Kiewiet de Jonge, Trop. ziekten. J. M. Stap, Haarlem.

•de Coster, Tijl Uilenspiegel. Geb.

•Gallé, Boerenhuis. Geb. W. S. Terpstra, Steenwijk.

Frensen, De broeders. Geb.

Gorter, Leerb. kinderziekten. Geb.

Pel, Ziekten v. h. hart. Geb.

Roelvink, Freuleke. Ing., gec. of g. De Vey Mestdagh, Vlissingen.

•Knap, Heidelb. catech. G. G.k.d.

•Knap, Lendenen omgord.G. G.k.d.

*Knap, Man v. smarten. G. Gel.k.d. Fa. J. W. Wolff, Deventer.

•De Roo, Paul de Raet. L Ing.of geb.

•Handl. rafiawerk.

Aangeboden s

Wed.J. N. Pl. v. Balen, Alkmaar. E. de Roo, Bronn. v. h. inz. G.30»;, E. de Roo, Maalstroom. Geb. 30°/»

M. M. Ouvier, Amsterdam. Brinkman's Cat. 1870-1915. Mstb.

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Pensioenverzekeringsfonds. - Bestelhuis van den Boekhandel. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet officeel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Vijf en twintigjarig jubileum. - Uitgaven in voorbereiding. - Het Internationaal uitgeverscongres en de Engelsche postwillekeur. - Paaschmijmeringen. Door J. Muurling.De actie der typografen. Door A. J. Waale. - Uit het buitenland. — Advertentiën.

TYP. &.MST. BOER- EN STBENDR. VfK. BiLSÜMAH HARM8 & CC.

Sluiten