Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 35

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

459

BOEKHANDEL

te koop in een der schoonste plaatsen in het centrum van ons land. De sinds lange jaren bestaande zaak is gelegen op den besten stand der zeer vooruitgaande plaats. Omzet 25 a 30 mille p. j. (geen bij-artikelen). Ruime winkel en woonhuis. Gezonde streek. Het huis is te koop of te huur.

Ook bereid tot ruiling met eigenaar eener zaak in Amsterdam of 's-Gravenhage of tot overdracht aan of vorming van eene combinatie op aannemelijke voorwaarden.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit blad. 1565

'AANMAAK VAN

[ PRENTBRIEFKAARTEN j

jWEENENKA SNEbDEN HAAG,

WEDER ONTVANGEN: 1533

METER KASTRANDEN in wit en gekleurd. Mooie kwaliteit. - Monsters op aanvraag. KASTPAPIER MET RAND (wit) in doozen van 25 doz., 88 x 28 c.M., ƒ8.25 p. doos.

GEWONE CONDITIËN

Firma Wed. Plancken & Zoon, Zwijndrecht

WEDER VOORHANDEN

Meter Kastranden, in wit

en gekleurd, mooie kwaliteit.

Kastpapier (wit) met rand in doozen van 25 dozijn, 28x88 c.M., a ƒ8.25 p. doos.

Poesie Albums, ƒ0.90 en ƒ 1.10 per stuk.

Briefkaart Albums voor 200 kaarten, groot 34 x 24 cM. 60 cent per stuk.

Mooie dessins, geen oorlogsgoed.

Sigarenzakjes, met en zonder rebus in de 3 maten, KI., m. en groot ƒ 1.35 per 1000 stuks.

Labels, goede kwaliteit Nos. 1 ƒ 1.85, 2 ƒ 2.20, 3 ƒ2.65, 4 ƒ3.15, 5 ƒ3.55, 6 ƒ4.15, 7 ƒ4.85, 8 ƒ5.75 per 1000 stuks.

Groote sorteering Enveloppen vanaf ƒ 2.50 per 1000 stuks.

Monsters op aanvraag.

Netto op 1 maand. Vrijblijvend. Onbekenden onder rembours. 1562

Fa. WED. PLANCKEN & ZN. Zwijndrecht.Tel.319.(Dordt.)

Scheurkalenders 1920

Aanbieding gevraagd van verschillende uitgaven Scheurkalenders. Proefschilden en prijs.

A. A. VAN DEÜTEKOM Varsseveld 1554

Gelezen tijdschriften uit de Oorlogsjaren

1915 tot 1918 van alle soort: Letterkundige, Wetenschappelijke, Vaktijdschriften enz. mits vol- isev ledige jaargangen, gelieve men aan te bieden aan

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen

Sluiten