Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

466

TERUGVRAAG

ter ruiling voor den nieuwen druk:

MUIJEN, De Nederl. Groentekweeker.

SIMONSZ, Geïll. Kookboek. 4e druk.

LOUWERSE, Verhalen uit de Vaderl. Geschiedenis.

MARIE HONIG, Mies. 3e

druk.

MARIE HONIG, Het Huisje aan 't Wilgenpad. 2e

druk.

MARIE HONIG, Tonnie Beekhout.

MARIE HONIG, Om en bij Sprenkelouwe.

BAUER, Blondje.

Robinson Crusoë.

Na 31 Met kunnen geen exemplaren meer worden terug genomen.

P. VAN BELKUM Az. Zutphen 1570

Teruggevraagd vóór 9 Mei a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk:

BibliotheekNed.Letterk. 10, P. C. Hooft's, Baeto door J. Koopmans.

L. Bij de Ley, Cursus in practisch rekenen III, 4e dr.

U. D. Keiser en G. J. A. Mulder, Leerb. d. Aardrijksrijkskunde III.

W. Reindersma, Nieuw leerb. der Vlakke Meetk. I, 2e druk.

Groningen J. B. WOUTERS

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 35

Alle geldzendingen bestemd voor de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, Bestelhuis, Nieuwsblad enz. te adresseeren aan:

DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS, AMSTERDAM (POSTGIRO No. 10414)

Binnenkort ontvang ik wederom een zending

Briefordners

zeer soüed en sterk fabrikaat. - Prijs beneden elke concurrentie. - Vraagt omgaand prijsopgaaf met nncaaf v. hnevpelhpid.

Brieven onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bur. v. d. Blad.

1559

R00TE TOEKWERKEN!

in den KORTiTEN 1>JA ~ l Al ALQfcU " S GÏ j geleverd door de ' ^aü-^

MONOTYPE - INSTAltATIE van f;

drukkerL- SCHILT utrecht f1

j Onberispelijke uitvoering —Scfierp concurreerend |

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL 1543 werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

CDITMERKJ WAARBORGT GOEDE UITVOERING

Sluiten