Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 36

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDÊL

411

DE MAASBODE

DAGBLAD VOOR NEDERLAND MET OCHTEND- EN AVOND-EDITIE BUREAU TE ROTTERDAM GROOTE HARKT 32 TELEFOON 6209, 6210 EN 6211

™ooerÏe™d™am n.z. voorburgwal ™™«N9188 Rl IKANTOOR TE 's-GRAVENHAGE STATIONSWEG 8 TELEFOON H 5061 5S^5SroTOOTarr STEEGOVENSLOOT 36 TELEFOON 134

Prijsnoteering per 1 Mei 1919

ADVERTENTIËN

Minimumaantal regels 4 - Bewijsnummer 9 cent, netto 7 cent I. De prijs voor advertentiën bedraagt 60 cent per regel.

Hieal H.TActeerder" hoogstens zo % mag worden afgestaan. II Liefdadigheidstarief. De prijs voor deze advert. is 30 cent _per .reg. Zaterdagavond, Zondagochtend, Feestdagen en. voorafg. monden 35 cent per regel. Hierot ontoangen H.hf. Houders van Advertentie-Bureaux io % kortm& Voor^iefdaffddsadvertentien kunnen geen contracten worden gesloten

III. Dienstaanbiedingen. De prijs voor deze advertentiën bedraagt:^ ^ ^

D° Advertentie-Bureaux io % korting. i~A<,„ur;uan

IV. Boekaankondigingen (d.w.z. advert. betr. boekenUbrochures ^chriften (eeen dagbladen). De prijs van deze advert. is 40 cent per regel netto. Zaterdagavond, Zondagochtend, Feestdagen en voorafg. avonden 45 cent & regel netto. Bij een jaarcontract van 500 regels 30 »

» » » » 1000 » nc - ,

, , » » 2000 > 20 » » '

Zaterdagavond, Zondagochïïd, Feestdagen en'vóorafg. avondenS W^etn Be Directie behoudt zfch bij deze contracten het ^J^J^^^SZife latpr verschijnend nummer op te nemen, wanneer de PlaaKruu™e lueiani advertentie in het dooT den adverteerder' gewenschte nummer te plaatsen. Hierop Z fangen H.H. Houders van Advertentie-Bureaux geen korting. V Gereserveerde plaats. Hiervoor wordt bij alle prijzen, dus zoowel op de SndSpriES als op de contractprijzen 10 cent per regel meer berekend. VI. Rijks-, Provinciale- of Gemeente-Instellingen. Voor advertentiën van deze instellingen bedraagt de prijs 60 cent per regel.

niets mag worden afgestaan.

RECLAMES „ .

Minimumaantal regels 3. - Bewijsnummer 9 cent, netto _7 een

VB. De prijs voor reclames (1^^"^

van den prijs, genoteerd voor de advertentiën en wc.

VIII. Gereserveerde plaats. . bovengenoemde prijzen

N.B. 1. Voor reclames op de^«^/e ƒ aJsindae contractprijzen met 50 o/0 verhoogd, dus zoowel de stondaardp^Mn a» tweede

2- ^^Jff^ï^'Srajen dus zoovel de standaardprijzen als de contractprijzen met 25 "/o verhoogd.

Sluiten