Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 39

Tweede Bediende

gevraagd in groote debietzaak te Amsterdam. Salaris naar bekwaamheid.

Brieven met voll. inlichtingen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 1747

Gevraagd ineen drukke Debietzaak een 1748

BEDIENDE

(of JUFFROUW) voor administratie en assistentie in den winkel, met eenige vakkennis. Loon naar bekwaamheid.

Brieven met uitvoerige inlichtingen en verlangd salaris onder het Nr. dezer Advert.

aan het Bureau van dit Blad.

Bij J. H. KOK, te Kampen, verscheen heden:

ARMEN

EN

RIJKEN

DOOR 1727 Dr.J. A.C.VAN LEEUWEN

Hoogleeraar te Utrecht Royaal formaat, 80 pag. Prijs f 1.25

WC Deze actueele brochure zal in deze dagen goed verkoopbaar zijn. Etaleeren is verkoopen.

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt F„ RESTANTEN

FONDSARTIKELEN

a contant 1719

FIRMA D. BOLLE, te Rotterdam, vraagt een

Flink Bediende

voor de administratie (geen boekhouding) op de hoogte van het vak en zelfstandig kunnende optreden. Leeftijd 20-25 jaar. Salaris nader overeen te komen. Uitvoerige sollicitatiën uitsluitend schriftelijk.

Binnen enkele dagen verschijnt: 1738 Geïll. Wandelgids van Oosterbeek

en omstreken (Renkum, Heelsum, Doorwerth), tekst van Tony de Ridder, 4 vel druks. . . . ƒ0.65 Wandelkaart van Arnhem tot Wageningen, in 6 kleuren, formaat 67 * 40 c.M., bewerkt door J. Ph. Blanken, Hoofdambtenaar Nederl. Heide-Maatschappij f i.—

In commissie wordt niet geleverd Ter kennismaking één exemplaar met 40 %

Uitgave: Firma G. ROMIJN, Oosterbeek

Van Gelder Zonen, Amsterdam

PAPIERGROOTHANDELAREN Singel 230-234, Heerengracht 205

Telegram-Adres: GELDERVAN Telefoon:

/Algemeene «|£ «f «^bestellingen C 1545 i 7akPn N. 8956 Inkoopbureau N. 23 ! iaKen N. 9624 Directie 1706

Sluiten