Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 39

HANDELSMERK

DER

ALGEMEENE PAPIER-MAATSCHAPPIJ GERHARD LOEBER - G. H. BÜHRMANN

AMSTERDAM

ROTTERDAM DEN HAAG

GRONINGEN 1705

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ 0.62'/?, elke regel meer 12)^ cent. Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — — — — —

Adverteeren bij abonnement volgens tariel. — — —

Afdeeling .Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voof leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per reg«' bij vooruitbetaling in bons. — — — — ——-'

Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaaf 's fflid' dags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatse* niet worden verlangd. — — — — — — — -'

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Bestuursvergadering. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet officeel gedeelteNieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Uit het buitenland. - Pe jaarvergadering van den Börsenverein. II. — Advertentiën.

typ. KUIST, boek- en steendr. v/h. ellerman harws S cc.

Sluiten