Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

550

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 41

Prijsverhooging

VAN AKEN,Tien Sociale Studiën voor Werkgevers

is vanaf heden in prijs verhoogd en kost thans ƒ 2.50. 1837 TEULINGS' UITG.-MAATSCHAPPIJ 's-Hertogenbosch, 20 Mei

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Wijnstraat 27 - Tel. 13907

levert 1807 Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

DE M.O.T.

M0N0TYPE=DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL isos werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

Teruggevraagd

vóór 31 Mei: 1818 SNIJDERS, J. C, Leerboek der Duitsche taal, I, 3e druk.

LOUIS BERNARDS, Stap v. Stap, 1-22 en 32 tweede druk.

L. C. G. MALMBERG Nijmegen, 19 Mei 1919

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN

a contant 1813

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie, ingenaaid, gebonden of net gelezen kan ook dienen: Beyerink,Schuldig verklaard; Bothmer, De wraak der nihilisten; Buysse, Wroeging; Chevalier, Het Huronmeisje; De Lilah, Lusie v. Renesse; Gunter, Aan den rand des afgronds; Haggard Rider, Montezuna's dochter; Haggard, Op leven en dood; Haighton, Louise's liefde; Herzog, Gelukskinderen; Jensen, Twee koningskinderen 18e eeuw; Kingsley, Fannias; Karamati, Clara v. Merenstein; Lindau,Hangend mos; Marryat, Langs distels en doornen; Rosny, Gebiedende goedheid, Samarow, Bruid op keur; ld., Geheimen van Berlijn; Ferry, De avonturen van de goudvallei; Garlepp, Helden van den Balkan; ld., Arnold Steyn; Kramer, Willem de Kabel¬

jauw ; ld., De avonturen van

Jan Wiilemz.; Kneuen, Toch gered; Kuiper, Om in de vacantie te lezen; ld., Een boek vol verhalen; Manville, Een rumoerige duiventil; Niese, De jongste van allen; Penning, Het beleg van Gorcum; ld., De bestorming van Arnhem; Reule, Jonge landverhuizers; ld., De bootsmakkers; Scipio, In d. Oost-Afrika; v. d. Sloot, Wouter v. Égmond; de Vletter, In de vacantie; Aimard, Dona Flor; ld., De rancho; ld., Te land en te waler; Andriessen, Strijd tusschen 2 groote volken; ld., Kinderen van den Hugenoot; v. Balen, Landverhuizers; ld., In de binnenlanden van Borneo; ld., Onder de Dajakkers; Barfuss, Lotgevallen van 2 deserteurs; ld., Onder de vrijbuiters van Cuba; Becker, Hoe men een lastige tante kwijt raakt; Been, Wonderb. avonturen van Jan Visch. 1827

Te koop gevraagd: Weekbl. v. h. Recht, compleet tot 1913; Ind. Weekbl. v. h. Recht, geheel compleet; Ind. Tydschr. v. h. Recht (Het Recht in Ned. Indië) comtot en met deel 105.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1842

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen,. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekenh aanbieding per post.

Gevraagd :

J. Amesz, Rotterdam. *Quack, Socialisten. L. dr. Geb..

J. L. Beijers, Utrecht. Wijnne, Alg. en Ned. gesch. Alg. adresb.v.Ned.'19.(N.&v.D.)-

W. J. Berends J.Jzn., Zwolle. Pierson, Oudere tijdgenooten. Geb..

I. Bergsma, Dokkum. Thomson, Religieuse poëzie.Geb,.

Erven W.A.Beschoor, 's-Grav. *Gids voor armenzorg.

K. ter Burg, Alkmaar. *Nolen, Levensverz. geneesk.Geb.

Dekker & v. d. Vegt, Utrecht.. Revue d. sporten. Div. jrgn. Gel.

J. H. & G. v. Heteren, Amst. Alg. adresbk. v. Nederl. 15e dr.

Hilversumsche Boekh., Hilv. HaeckelOntst. e. stamb. v. mensen.

J. Koome, Koog a. d. Zaan. 4 t.Bosch,Electr.schooI. d.11. L. geb,

P. de Lange, Deventer. Jonge volkje. 1 , .

Kinderwereld. KoAl!S' Voor de kinderk. ) 19n/18-

D. H. Littooij Az., Ter Neuzen. *v. d. Honert, Formulierboek. Geb. *B. Faüre, Ned. procesrecht Dl. I. 'Kuyper, Ons program. Geb.

M. Lobo Mzn., Amsterdam. Soetenboom, Zaanl. oudh. 2 dlnv

Sluiten