Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

564

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1319. No. 42

J. Emmering, Amsterdam. C.AIting, Wrdnbk.d.vrijmetselarij. Knop, Handelstechn.Geb.Komplt. Veldk.,v.Leeuwen,Het paard. 2e dr.

B. de Graaf Azn., Nijmegen. *Geneesk. encyclop. v. h.huisgezin.

W. J. van Hengel, Rotterdam. Treub, Wijsgeerig economisch

stelsel van Karl. Marx. M.Rooses, Schilderk., 1400-1800. Benedite,Marius,Schilderk.9eeeuw Guido, Aan de kunst gewijd.

R. C. Kniphorst, Wageningen. Doorenbos, Gesch. letterkunde. Doorenbos, Petrarca.

H. H. Kok Bzn., Zwolle. 'G.v.Prinsterer, Handb. vad.gesch. *Milligen,Ontw.muziek.Led.o.linn.

Jan W. Kraal Wzn., Zeist. Thymiari.

Woutertje Pieterse.

Fa. B. v. d. Land, Amsterdam. Ulfers, Gidsspraken. Geb. Onze Eeuw. 1919. 3 a 4 mnd. oud.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. *Cats, Voll. diclitwerken. 8e ed.

G. Mosmans Zn., 's-Hertogenb. *Roland-Holst,Revol. massa-actie.

Martinus Nijhoff, 's-Gravenh. Social. gids. 1917. Museum. IX. 1901. titel en reg. Treub, Rijk etc. belastingen. Blommenst, Loss. zeeschepen.'04. Borghese, Peking en Parijs. Indische gids. 1915, 1916. Martin, Oude kunst in Ned. Six, Poesy. 1655. Roever, Amstelstad. 4 dln. Inga, W. I. Spiegel. Ook def. Hooft, Ned. histor. 4 dln. 8vo.

Boekh. „Ontwikkeling", Amst. Meulenhoff-ed, bij gr. partijen.

P. J. Romijn, Oosterbeek. Treub, Wijsg. econ.stelsel v. Marx-

H. Schaerlaeckens, Den Haag 'Alcott, Spaansche broeders. *B. Bakker, Spiegeltje. Geb. •Barclay, Rozenkrans. Geb. 'Barclay, Vrouwe v. Shenstone. •Boitet, Delft. •Riemer, Den Haag. 'Contra Jesuitisme. 'Vrijmetselarij. (Fr. en Engelsen). 'Alles over Hindelopen.

SCHELTE.ma & HoLKEMA, Amst. i

Leerc. Lat., Grieksch. S. de B. I

Seyffardt's Boekh., Amsterd. Guicciardini L., Belgium, dit is

Nederl. A'dam, 1648. fol. Janssonius, Urbium totius Belgii

senGermaniaeinferioristabulae.

A'dam, 1657. Fol. Vischeri Germania inferior. Kaert-

boeck v. d. VII Nederl. prov.

(1700). Fol. v. d. Honert, Formulierb. 5e dr. '05.

J. M. Stap, Haarlem. •Ball, Ontstaan d. aarde. Geb.

D. vak Sux & Zonen, Rotterd. v. Hemert, Toegep. mechan, I, II.G. Wijnperse, Berek. constr. burg.

bouwk. Geb. Veen, IJzer-constructies, Geb Veen, Graph. 'statistiek. Geb. Tetmajer, Baumechanik. Mitthei-

lungen. Geb.

Van Stockum's Antiq., 's-Grav. C. Maertz, Gedichten. Amsi 1851.

Swets <!!: Zeitlinger, Amsterd. 'Gallée, Boerenhuis. •Bosch, 4talig techn. wrdnb.

L. J. Veen, Amsterdam. Mitteilungen aus den Grenzgeb.ief

Medizin. le-4ejrg. Oud k, d, .

ENVELOPPENFABRIEK

LOUIS VAN HASSELT

HAARLEM 1052

PRIMArT^AUTÊTTEN

N.V. HUBERT DE GROOTS KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem Drukwerken 1363

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandel;; Bestelhuis van den Boekhandel. - Uitgesloten firma's. — Niet officeel gedeelte. NietiV* uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Faillissement. - Vennootschap, i De Debitant. - Uit het buitenland. - De vervaardigingskosten van het Duitsche boek. ' Het drukken van het Duitsche antwoord op de vredesvoorwaarden. - De dichter in uuf' loon. - Papierwoeker en verbruik in Amerika. — Advertentiën.

TYP. *MST. BOB*. BN STBENDR. V/H. HLLB8MAH HARM» « CC.

Sluiten