Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 43 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

571

G. THEOD. BOM, Kerkstraat 310-14, Amsterdam

Papier- en Machineveiling

Faillissement L. VELLEMAN, Alhier Magazijn fa. HEKKET & VREIJBLOEDT, Alkmaar

Boekbinderij H. j. A. v. KAPPEL, Alhier Steendrukkerij fa. HOEKSTRA & CO., Den Haag en diverse overcomplete machines van de firma TRESLING & CO., Alhier Te zien Maandag 2 Juni van 10-4 uur in het gebouw Spuistraat 146.

DE LEESBIBLIOTHEEK

waarvan verkooping plaats heeft Dinsdagavond 7'/2 uur in het verkooplokaal Frascati, is te zien in het verkooplokaal Kerkstraat 310.

15 Juni a.s. zal verschijnen een nieuwe uitgave

L'ESPRIT DE PARIS

L'ESPRIT DE PARIS is een amusant blad, geïllustreerd, gevat in artistieken omslag, hetwelk zich ten doel stelt, zooals de naam reeds aangeeft, den geest van Parijs weer te geven, door caricaturen van de meest bekende teekenaars en artikelen van de geestigste auteurs op te nemen. Het zal bevatten korte romans, verhalen, kroniek van het Parijsche leven, schouwburg, muziek, ateliers, modes enz.

Het eerste nummer zal illustraties bevatten van de Heeren A. Vallee, Mirande, P. Falke, Becan, Hemard, Hautot, Cheval, Calve, ontworpen naar verschillende onderwerpen, en de komische roman: „Le Bébé Barbu" door André Birabeau.

L'ESPRIT DE PARIS zal 16 pagina's bevatten en verschijnt 2 maal per maand, te beginnen 15 Juni a.s.

Verkoopprijs f\.— per nummer - ƒ 25.— per abonnement

RABAT VOOR DEN BOEKHANDEL 25% 1902 Het eerste en tweede nummer wordt in commissie gezonden, daarna

Wordt slechts voor rekening geleverd.

Men bestelle aan de alleenvertegenwoordigers voor Nederland: ROTTER-

DAMSCHE BOEK- EN KUNSTDRUKKERIJ, Nieuwehaven 84-86, Rotterdam.

Sluiten