Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 44 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

TEN BRINK'S REISKAARTEN

zijn het handigst en correct

1951

PRIMA VETVRIJ of Boterham papier

in vellen van 62x85 c.M., 90 ct. per kilo 1972 WIT EENZIJDIG in vellen van 62x85 c.M., 55 ct. per kilo

WIT ZIJDE PAPIER ƒ 2.- per riem

GRIJS ROIJAAL ƒ 2.50 » >

Monsters op aanvraag - Netto op 1 maand vrijblijvend

Firma Wed.Plancken&Zoon,Zwijndrecht.Tel.319 GEBRS. F. EN W. BOELENS, HAARLEM

VOORHANDEN: 1968

Amerik. Potlood-slijpmachine ƒ3.50 „CHICAGO" ƒ 3.50

ENVEL0PPENFABR1EK

LOUIS VAN HASSELT

HAARLEM 1937

S8y

PRIMA KWALITEITEN

|ï HedenTverscheen de tweede druk van:

Schakelingen voor Electrische Verlichting

door C. D.VOLKER

Electrot. Ing.

Herzien door J. BOTERMANS

Electrot. Ing.

Prijs gebonden ƒ2.75

Wordt aangeboden tot 15 Juni met 20 o/? en 10 % extra, en de premies 4/3Vj, 7/6, 15/12 enz.

Van BOER, Raadgever bij den aanleg van Electr. Zwakstroomgeleidingen

gaat de derde d r u k ter perse. Zij die nog ex. van den tweeden druk willen ruilen, kunnen ze tot 15 Juni e.k. terugzenden. 1942

Dordrecht C. M0RKS CZN.

Wie is fabrikant of uitgever van het Admlstratieboek voor Advertentiën No. 49414.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1978

Catalogi

N.V. BOEKH. «ONTWIKKELING», Paleisstr. 43, te Amsterdam, verzoekt toezending van fondscat., minstens 35 ex. van elk, ter zeer

doelmatige verspreiding.

1957

Ter overname gevraagd Fondsartikelen, of klein Uitgeversfonds.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1975

Sluiten