Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 45 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

601

Conflict Ds. Netelenbos

Binnen een paar dagen verschijnt: 2015

Een ernstig woord

tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, van een lid der Geref. Kerk te Middelburg, naar aanleiding van een diepbedroevend besluit der Classis Middelburg

door

J. F. HEEMSKERK

Lid der Tweede Kamer

±60 pag. 8°. Royl. ƒ0.75

Aanb. geldig tot 20 Juni a.s.: 1-10 ex. 30%, 11-25 ex. 35 0/0, 26-50 ex. 40<>/0, 51-75 ex. 45 °/o, boven 75 ex. 50 °/0.

J. B. v. d. BRINK & CO.

ZUTPHEN

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Wijnstraat 27 - Tel. 13907

levert 1991 Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

SflF' Ondergeteekende bericht bij deze dat de volgende uitgaven niet meer door haar worden verzorgd: 2005

„De Opmerker", „Techn. weekblad", „De Bouwmeester", „De Industrie" en „De Bouwmaterialen"

Correspondentie met betrekking tot deze uitgaven kan niet meer worden gevoerd.

J. VAN DER ENDT & ZOON

Maassluis, 1 Juni 1919

Belangrijk antiquariaat

in flinken voorraad, geen moderne literatuur, wel uitverkochte waardevolle boeken, studie- en wetenschappelijke boeken, zeer voordeelig met commissiën voor de verschillende auctiën behoorlijk gehonoreerd, te bevragen bij S. FRAENKEL, Voorstraat te U t r e c h t. Te bezien eiken dag tusschen elf en vier uur aldaar. 2008

Gelezen Tijdschriften 1919

Aarde e/h. Volken; Buiten; Levende Natuur; Vragen des Tijds; Vrouw e/h. huis; Leven en Werken; en buitenlandsche, zindelijk gelezen te koop - ook van vorige jaren. 2003 N.V. MORKS & GEUZE'S BOEKHANDEL, Dordrfxht

HOM-BIB L

Wie kan ons helpen aan ZENUWZWAKTE?.. MAZELEN?.. HOOFDPIJN??-

Met genoegen nemen we genoemde drie deeltjes tegen faktuursprijs terug, mits ze geheel gaaf en

ongeschonden zijn. (Zoo de omslag verschoten is, is zulks géén bezwaar voor de terugneming). 2000

LA RIVIÈRE & VOORHOEVE

Zwolle, 2 Juni 1919

Alphabetische Naamlijst van Boeken, Plaat- en Kaartwerken in Nederland van Brinkman

1850-1862 1 2 deelen 1863-1875 ( in lederen band

Van 1876-1895 in jaarlijksche deelen.

Idem van 1882-1891 in linnen band.

Wetenschappelijk Register behoorende bij Brinkman's Alphab. Naamlijst van 1850 1875.

Brinkman's Adresboek jrg. 1888, 1890, 1891, 1893.

Repertorium op Brinkman's Catalogus 1882-1891.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 1978

Proefschilden

Neerlandia

en

Jeugdkalender

Ditmaal worden deze alleen op aanvraag toegezonden, vanwege de zéér hooge kosten.

Men vrage dus een beperkt getal aan. 2001

LA RIVIÈRE & VOORHOEVE ZWOLLE

Sluiten