Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s55^es-en-tachtigste jaargang No. 48 Dinsdag 17 Juni 1919 |———— ——— i ■

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

■Geabor.neerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij ■voor zich ais bindend erkeni. m en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering ■van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijtfï-t

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

AANVULLINGSLIJST CANDIDAATLEDEN

P. R. Ackermams (Directeur der Drukkerij van het R. K. Jongensweeshuis), Tilburg.

(Voorgesteld door den correspondent P. van der Linden en het lid M. G. Vattier Kraane).

A. D. Huijsman (Directeur der N.V. lot exploitatie van het Maandschrift „Op de Hoogte"), Haarlem.

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en de leden .Mr. Ch. Enschedé, Mr. H. J. D. D. Enschedé en Mr. Joh. Enschedé).

Y. O. de Jong (firma Valkhoff's Boekhandel), Amersfoort.

(Voorgesteld door den correspondent W. de Haan en het lid J. Valkhoff).

J. Muurling (Directeur der N.V. De Vey Mestdagh's Boekhandel), Vlissingen.

(Voorgesteld door den correspondent J. W. van Benthem Jutting en het lid Chr. Hondius).

J. Th. Piek (firma Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij)., Rotterdam.

(Voorgesteld door den correspondent J. M. Bredée en het lid A. B. van Holkema).

A. G. Schoonderbeek, Laren (N.-H.). (Voorgesteld door den correspondent

F. J. Olivier en het lid J. T. Swartsenburg).

G. J. Reits, Groningen. (Voorgesteld door den correspondent ,H. Edzes Jr. en het lid B. A. G. Ubink).

Jos. A. M. van Turnhout), Breda (firma J. J. van Turnhout).

(Voorgesteld door den correspondent P. van der Linden en het lid Mej. M. S. Nieuwenhuijs).

J. Woudt (firma J. Heijnis Tsz.), Zaandijk.

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en het lid

G. J. Blees Kz.).

P. Woudt (firma J. Heijnis Tsz.), Zaandijk.

Sluiten